Ilutulestiku korraldamise loa taotlus

Taotle ilutulestiku korraldamise luba SIIN

Pürotehnilist toodet võib kasutada üksnes vastavalt selle kasutusotstarbele, kooskõlas ohutusnõuetega ning arvestades toote kasutamisele määratud vanusepiirangut (alates 18. eluaastast). Pürotehnilise toote kasutamisel tuleb arvestada avalikus kohas käitumise ja avaliku korra nõudeid. F4- ja T2-kategooria pürotehnilist toodet võib kasutada üksnes pürotehnik.

ILUTULESTIKU KORRALDAMISE LUBA PEAB OLEMA ILUTULESTIKU KORRALDAMISEKS 

  •  avalikul üritusel F3- ja F4-kategooria pürotehnilise tootega
  •   tiheasustusega asulas F4-kategooria pürotehnilise tootega

ILUTULESTIKU KORRALDAJA TEAVITAB VÄHEMALT KOLM PÄEVA ETTE JÄRGIMISI ASUTUSI

  • F4-kategooria pürotehnilise tootega ilutulestiku korraldamisel avalikul üritusel või tiheasustusega asula s – Politsei- ja Piirivalveametit ning Päästeametit
  • T2-kategooria pürotehnilise tootega ilutulestiku korraldamisel – Päästeametit
  • lennuvälja lähiümbruses ilutulestiku korraldamisel, kasutades pürotehnilist toodet lennukõrgusega üle 45 meetri, – Lennuametit. 

LISAINFO

KONTAKT

Marje Plaan  
Vanemspetsialist
Avalike suhete osakond
E-post: marje.plaan@viimsivv.ee  
Telefon:   602 8866  

Vastuvõtuajad    
E 14.00 - 17.30  
N 9.00 -12.00, 14.00 - 17.00