Koduse lapse toetus

ESITA TAOTLUS

Koduse lapse toetus on mõeldud peredele, kus kasvab 1,5 - 3. aastane laps (k.a. õppeaasta jooksul 4 aastaseks saanud laps), kes ei kasuta kohta koolieelses lasteasutuses või lapsehoius.  

Õigus toetuse taotlemiseks tekib lapsevanemal vanemahüvitise seaduse alusel saadava vanemahüvitise maksmise lõppemise kalendrikuule järgnevast kuust, aga mitte varem, kui laps on saanud 1a 6 kuuseks. Toetust makstakse kuni lapse 3.aastaseks saamiseni.

  • Toetust saab taotleda lapsevanem, eestkostja või lepinguline hooldaja.
  • Toetust makstakse lapse eest, kelle elukoht ja kelle mõlema vanema või üksikvanema elukoht rahvastikuregistri andmetel on toetuse maksmise aasta 1. jaanuari seisuga ning pidevalt kogu toetuse maksmise perioodi jooksul Viimsi vallas. 
  • Toetuse taotlus tuleb esitada hariduse infosüsteemi „Arno“ kaudu vaid ühel korral kogu toetuse perioodi kohta. Hariduse infosüsteemi “Arno” jõudmiseks palume kasutada nuppu “Esita taotlus”. Taotlust ei saa esitada enne, kui laps on jooksva kuu 10. kuupäevaks 1a ja 6 kuu vanune. Toetuse taotluse peab lapsevanem esitama hiljemalt jooksva kuu 15. kuupäevaks. Väljamakse tehakse lapsevanema kontole hiljemalt sama kuu 25. kuupäevaks. Toetust makstakse, kuni muutub toetuse saamise alus.
  • Juulikuus eest toetust ei maksta.
  • Toetuse maksmine lõpeb, kui laps on saanud 3aastaseks, läinud koolieelsesse lasteasutusse või lapsehoidu. Õppeaasta jooksul nelja aastaseks saava lapse puhul kehtivad tingimused kuni õppeaasta lõpuni. 

TOETUSSUMMA 

Toetust makstakse summas 250 eurot/kuus lapse kohta. 

LISAINFO 

KONTAKT 

Kaie Palumets 
Alushariduse vanemspetsialist 
E-post:  kaie.palumets@viimsivv.ee
Telefon602 8844 

Vastuvõtuajad  
E 14.00 - 17.30  
N 9.00 -12.00, 14.00 - 17.00