Koduse lapse toetus

ESITA TAOTLUS

Koduse lapse toetus on mõeldud peredele, kus kasvab 1,5 - 3. aastane laps, kes ei kasuta kohta koolieelses lasteasutuses või lapsehoius.  

Õigus toetuse taotlemiseks tekib lapsevanemal vanemahüvitise seaduse alusel saadava vanemahüvitise maksmise lõppemise kalendrikuule järgnevast kuust kuni lapse 3. aastase saamiseni.  

  • Toetust saab taotleda lapsevanem, eestkostja või lepinguline hooldaja .
  • Toetust makstakse lapse eest, kelle elukoht ja kelle mõlema vanema või üksikvanema elukoht Rahvastikuregistri andmetel on jooksva kuu 10. kuupäeva seisuga Viimsi vald ning on seda kogu arveldamisele kuuluva perioodi jooksul.
  • Toetuse taotlus tuleb esitada Viimsi valla iseteeninduskeskkonnas üks kord kogu perioodi jooksul. Toetust makstakse, kuni muutub toetuse saamise alus.
  • Toetuse maksmine lõpeb, kui laps on saanud 3. a või läinud koolieelsesse lasteasutusse või lapsehoidu. Õppeaasta jooksul nelja aastaseks saava lapse puhul kehtivad tingimused kuni õppeaasta lõpuni. 

TOETUSSUMMA 

Toetust makstakse summas 250 eurot/kuus lapse kohta. 

LISAINFO 

KONTAKT 

Svetlana Kubpart  
Alushariduse vanemspetsialist 
E-post:  svetlana.kubpart@viimsivv.ee  
Telefon602 8844 

Vastuvõtuajad  
E 14.00 - 17.30  
N 9.00 -12.00, 14.00 - 17.00