Noorte tunnustamine ja toetamine

Viimsi vald toetab eelarvest ühekordsete toetustena 7-26. aastaseid Viimsi noori, keda võib pidada noorte eeskujuks erinevates valdkondades ning kes on viimase jooksva aasta jooksul panustanud ühiskonna arengusse või saavutanud oma tegevuses kõrge taseme.

Toetuse võivad taotleda füüsilised ja juriidilised isikud, noored, õpetajad, treenerid ja lapsevanemad, üksiku noore või noortegrupi toetamiseks ja tunnustamiseks. Täidetud taotlusvorm tuleb esitada Viimsi Vallavalitsusele e-kirja teel aadressile haridus@viimsivv.ee.

Taotlus lae alla siit

Kontakt

Kadi Bruus
Haridus- ja noorsootöö peaspetsialist
E-post: kadi.bruus@viimsivv.ee 
Telefon: 602 8862

Õigusakt