Tee sulgemismaksu soodustuse saamise taotlus

Tee sulgemise maksu soodustust saab taotleda, kui tee suletakse demonstratsiooni, rongkäigu, kultuuriürituse või spordiürituse tõttu. Maksusoodustust on võimalik saada kuni 50%. Maksusoodustust ei anta isikule, kes on taotlemisel esitanud valeandmeid või kellel Viimsi valla ees maksuvõlg või tähtajaks tasumata arveid. 

TAOTLE TEE SULGEMISMAKSU SOODUSTUST

TAOTLUSE MENETLUSAEG

Taotlus tuleb esitada vähemalt 15 tööpäeva enne tee, teelõigu, parkla või väljaku plaanitud sulgemist. Soodustuse andmine ja soodustuse ulatus või soodustuse andmisest keeldumine otsustatakse vallavalitsuse istungil. Vastav korraldus tehakse isikule teatavaks e-posti või posti teel. 

KONTAKT 

Imre Saar
transpordi vanemspetsialist  
imre.saar@viimsivv.ee 
602 8835 

Vastuvõtuajad  
E 14.00 - 17.30  
N 9.00 -12.00, 14.00 - 17.00 

Broneeri aeg vastuvõtule