Abihoonete püstitamine

Abihoonete (ehitisealuse pinnaga üle 20 m2 ) püstitamine kinnistule nähakse ette detailplaneeringus või projekteerimistingimustes.

Alla 20 m2 abihoonete puhul ei ole tarvis kohalikku omavalitsust ehitamisest teavitada. Järgida tuleb siiski, et abihoonet ei ehitataks ehituskeelualasse ja ilma naabri nõusolekuta kinnistu piirile lähemale kui 4 m.

Kui soovitakse püstitada abihoonet, mille ehitisealune pindala on 20–60 m2 ja kõrgus kuni 5 m (nt kuur, garaaž, panipaik, varjualune jms), on vajalik esitada kohalikule omavalitsusele ehitusteatis ja -projekt.

Ehitusteatis on riigilõivuvaba.

Kui abihoone on üle 5 m kõrge või ehitisealuse pinnaga üle 60 m2 , on vaja taotleda ehitusluba. Riigilõiv on sellisel juhul 250 €.