Noortevolikogu

Viimsi NoortevolikoguViimsi Noortevolikogu on Viimsi vallavolikogu  nõuandva õigusega osaluskogu, mille liikmeteks on Viimsis elavad või õppivad aktiivsed noored. Viimsi Noortevolikogu eesmärgiks on esindada Viimsi noorte huve ja tagada noorte jaoks oluliste teemade jõudmine vallas otsustavate isikuteni. Soovime hoida noori Viimsi vallas toimuvaga kursis, kaasata noori ühiskonnaelus kaasa rääkima ning olema aktiivsemad. Nende eesmärkide saavutamiseks korraldame üritusi, koostööprojekte ning noortevahetusi. Noortevolikogu korraldatud üritustest ja projektidest on tuntumad Viimsi Innukate Ideede Diskussioon ehk VIID, Noored Otsustajad Paneeldiskussiooni läbiviimine, Viimsi Noortepäeva korraldamine, Noorte Talentide Kooli nimekonkurss ning koostööprojekt ja noortevahetus Islandi Seltjarnarnessi Noortevolikoguga. 

Küsimuste ja ideede korral saab pöörduda noortevolikogu juhatuse poole
Esimees: Martina Kukk
E-post: kmartinakukk@gmail.com 
Aseesimees: Agnes Milla Bereczki
E-postagnes.milla.b@gmail.com 
Aseesimees: Emma Sofia Nugis
E-post: sofianugis@gmail.com 

Noortevolikogu Põhimäärus

01.02.2019 muutis Noortevolikogu valimiskomisjon Noortevolikogu poolt esitatud taotluse alusel 19.09.2018  kinnitatud Viimsi Noortevolikogu 2018/2019 koosseisu.

Noortevolikogu 2019. a koosseis on järgmine

 1. Gerttu Osa
 2. Gretel Põld
 3. Henri August Silluta
 4. Fanny Vain
 5. Agnes Milla Bereczki
 6. Mai Riin Salumaa
 7. Caroline Suursaar
 8. Mark Martin Kaalma
 9. Matthias Veski
 10. Teet Simson
 11. Sten Erik Prohhorov
 12. Emma Sofia Nugis
 13. Martina Kukk