Noortevolikogu | Viimsi vald

Noortevolikogu

Viimsi NoortevolikoguViimsi Noortevolikogu on Viimsi vallavolikogu juures nõuandva õigusega osaluskogu, mis koosneb 13 Viimsi noorest või õpilasest. Viimsi Noortevolikogu eesmärgiks on esindada Viimsi noori ning tagada noorte hääle jõudmine valla kõrgemate otsustajateni. Lisaks soovime viia Viimsi noori poliitikas ja vallas toimuvaga paremini kurssi ning tõsta noorte aktiivsust üleüldiselt. Oma eesmärkide saavutamiseks korraldame projekte, mis võimaldavad noortel anda oma panus ühiskondliku elu kujundamisele.
Noortevolikogu Põhimäärus

 

 

 

Esimees Gerttu Osa
Telefon: 5622 7114
E-post: gerttuosa@gmail.com

Aseesimees Teet Simson
Telefon: 5910 9305
E-post: teet.simson@gag.ee;

Aseesimees Sten Erik Prohhorov
Telefon: 5903 7227
E-post: seprohhorov@gmail.com

Aadress: Kaluri tee 5

Noortevolikogu valimiskomisjon kinnitas 19.9.2018 Viimsi Noortevolikogu 2018/2019 järgmises koosseisus:

1. Gerttu Osa
2. Gretel Põld
3. Henri August Silluta
4. Johann Hermlin
5. Agnes Milla Bereczki
6. Linda Sootak
7. Mai Riin Salumaa
8. Caroline Suursaar
9. Mark Martin Kaalma
10. Matthias Veski
11. Teet Simson
12. Sten Erik Prohhorov
13. Emma Sofia Nugis