Noortevolikogu

Viimsi NoortevolikoguViimsi Noortevolikogu on Viimsi Vallavolikogu juures tegutsev Viimsi noortest koosnev nõuandva õigusega esinduskogu, mis esindab noorte huve Viimsis. Viimsi Noortevolikogu tegevuse eesmärgid on noorte huvide esindamine vallas; kaasa rääkimine valla noorsootöö korralduslikes küsimustes; koostöö suurendamine volikogu, vallavalitsuse ja noorte vahel; noorte omaalgatusliku ja vabatahtliku tegevuse ning noorteürituste korraldamise soodustamine ning noorte kaasamine vallaelu korraldamist puudutavatesse protsessidesse.

Eesmärgi täitmiseks noortevolikogu tegeleb

 • noorte seisukohtade väljaselgitamisega valla elu suhtes;
 • arutab noori puudutavaid küsimusi, mis kuuluvad valla võimupädevusse;
 • teeb vallavolikogule ja vallavalitsusele noorte huvidest ja vajadusest lähtuvaid ettepanekuid;
 • tutvustab ja edendab noorte hulgas demokraatia põhimõtteid;
 • teeb koostööd vallavolikogu, vallavalitsuse ja teiste valdade ja/või linnade osaluskogudega ning noorteorganisatsioonidega;
 • esindab Viimsi noori maakondliku, riikliku või rahvusvahelise tasandi noorteüritustel.

Noortevolikogusse võib kandideerida iga 14-26-aastane noor, kelle elukoht on Viimsi vald, kes õpib Viimsi valla haridusasutuses või tegutseb aktiivselt Viimsi vallas. Noortevolikogu valimised toimuvad iga aasta augustis-septembris. Põhimääruse kohaselt on aastaringselt võimalik kandideerida noortevolikogu 2021/2022 koosseisu vabaliikmeks. Noortevolikogu vabaliikmeks võib kandideerida iga 14-26-aastane noor, kelle elukoht on Viimsi vald, kes õpib Viimsi valla haridusasutuses või tegutseb aktiivselt Viimsi vallas. 
Viimsi valla Noortevolikogu vabaliikmeks on võimalik kandideerida lehel bit.ly/viimsivalimised1

Küsimuste ja ideede korral saab pöörduda noortevolikogu juhatuse poole, kirjutades viimsinoortevolikogu@gmail.com.

Viimsi Noortevolikogu 2022/2023 koosseis:
Täisliikmed

 1. Janno Kivi
 2. Nora Kurisoo
 3. Diana Kutšerova
 4. Jan-Erik Kümnik
 5. Sten Lang
 6. Inger-Liis Link
 7. Laura-Lisett Lugu
 8. Luisa Nuka
 9. Sten Sergejev
 10. Brit Maria Villand
 11. Laura Västrik

Vabaliikmed

  12. Martin Aksel Porroson
  13. Olga Simagina

Viimsi Noortevolikogu 2022/2023 koossseisu juhatus valitakse oktoobris 2022.a.

Noortevolikogu Põhimäärus