Kalmistud ja hauaplatsid

Viimsi vallas on 5 kalmistut: Randvere, Rohuneeme, Prangli, Naissaare ning auriku „Eestirand“ hukkunute kalmistu. Neist viimased kaks on kultuuriloolise tähendusega ega ole enam matmispaikadena kasutuses. Kõik Viimsi vallas asuvad kalmistud on muinsuskaitsealused mälestised.

Uusi matmiskohti eraldatakse üldiselt ainult Rohuneeme kalmistul. Ajaloolistel kalmistutel, nagu Randvere ja Prangli kalmistu, laienemisvõimalused praktiliselt puuduvad. Olemasolevale hauaplatsile saab matta hauaplatsi kasutaja nõusolekul ja kui viimasest matmisest on möödas vähemalt 20 aastat.

MATMISKOHA ERALDAMINE JA KASUTAJA MÄÄRAMINE

Matmiskoha eraldamiseks, matusetalituse läbiviimiseks jt matmisega seotud teenuste kohta detailse info saamiseks tuleks esmalt pöörduda kalmistuvahi või kalmistu kontaktisiku poole (kontaktid allpool). Matuse vormistamisel on vajalik esitada kalmistutöötajale isikut tõendav dokument ja surmatunnistuse originaal.

Vastavalt Viimsi valla kalmistute kasutamise eeskirjale peab igale hauaplatsile olema määratud kasutaja, kes hauaplatsi hooldamise eest vastutab. Kasutusõiguse saamiseks tuleb sõlmida hauaplatsi kasutusleping. Kasutuslepingud on vajalikud, et siduda võimalikult palju hauaplatse kasutajatega – see aitab kalmistu haldajal tagada kalmistul kehtivate nõuete järgimise ja võimaldab vajadusel kindlale vastutavale isikule infot ja teateid edastada.

HAUAPLATSI KASUTAJAKS REGISTREERIMINE

Hauaplatsi kasutaja tuleb määrata matmiseks eraldatud või juba kasutuses olevale hauaplatsile.

Hauaplatsi kasutusõigust taotlev isik esitab taotluse hauaplatsi kasutamiseks SIIT .

  • Vasakul olevast menüüst tuleb valida kalmistu (Rohuneeme kalmistu, Randvere kalmistu või Prangli kalmistu)
  • Järgnevalt tuleb vasakult menüürealt valida „Lepingu taotlus“
  • Taotluse täitmiseks ja esitamiseks peate olema ID-kaardiga sisse logitud.

Hauaplatsi kasutaja määramise menetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid.

Isik, kes on registreeritud hauaplatsi kasutajaks võtab endale kohustuse hooldada kasutusse antud hauaplatsi vastavalt heale tavale ja Viimsi valla kalmistute kasutamise eeskirja nõuetele.

Menetlusele võib kuluda kuni 2 kuud, sest samale hauaplatsile võidakse esitada rohkem kui üks taotlus. Sel juhul tuleb hauaplatside potentsiaalsetel kasutajatel kasutusõiguses omavahel eelnevalt kokku leppida. Kui andmed on kontrollitud, sõlmitakse leping hauaplatsi kasutamiseks kuni 15 aastaks.

KONTAKT

Randvere kalmistu
Andres Jaanus
509 7792
randvere@eelk.ee
Kirikaia tee 1, Randvere küla

Rohuneeme kalmistu
Sulev Ennomäe
523 6761
Kalmistu tee 17, Rohuneeme küla

Prangli kalmistu
Taavi Linholm
5647 3629
APrangli saar

Viimsi valla haljastus- ja heakorrateenistus:
602 8853 või 602 8818
kommunaal@viimsivv.ee

LISAINFO