Urbaniseeruvas keskkonnas sademeveesüsteemide ületäitumise (üleujutuse) ohu ärahoidmiseks märgala-veepargi loomine, millega rohestatakse ja rikastatakse linnalist keskkonda

Haabneeme alevik kannatab liigniiskuse all tulenevalt suurest kõva kattega pindade pindalast ning Haabneeme klindiastangult pressivast veest. Suure klindiastangust tuleneva vee hulga lahendamiseks on vajalik rajada säästlikud sademevee lahendused (pilootalad), mis aeglustavad ning ühtlustavad sademevee vooluhulka. Täiendavalt annab säästlike sademevee lahenduste projekteerimine võimaluse luua inimsõbraliku elukeskkonda mis läheb kokku Haabneeme peatänava kontseptsiooniga.

Projekti käigus projekteeritakse purskkaevude väljak, kus on kasutusel mitmed erinevad säästlikud sademevee lahendused mille tulemusel kasutatakse sademevesi linnaruumis ära ning aeglustatakse ühtlustavad vee vooluhulka. Täiendavalt kombineeritakse säästlikud sademeveelahenduse üleüldise peatänava miljööga, loomaks meeldivamat elukeskkonda.

Purskkaevude väljaku projekteerimist ning vajalike eeltegevuse finantseerib Keskkonnainvesteeringute Keskus läbi üleujutusohtude riskide maandamise meetme. Projekti kogumaksumus on 75 000 eurot, millest KIKi toetus moodustab 70%. Projekt algas 01.07.2021 ja lõppeb 31.10.2021.

KIK est logo