1. juulist ei ole sõjapõgenikel maakondlikel liinidel tasuta sõiduõigust

21. juuni 2024
Bussipeatus

Alates 1. juulist lõpeb Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi otsusega maakonnaliinidel ühistranspordi kaardi alusel sõjapõgenikele seni kehtinud tasuta sõiduõigus ja pilet tuleb soetada vastavalt kehtivale hinnakirjale. 

Eestisse saabuvate sõjapõgenike ning ajutise kaitse all olevate inimese toetuste ja soodustustega tegelevad edasi kohalikud omavalitsused ja Sotsiaalkindlustusamet. 

Ukraina sõjapõgenikul, kel on ajutine kaitse, kehtivad samad õigused ja kohustused nagu igal teisel Eesti elanikul ‒ kui tasuta sõidu õigus muutub kehtetuks Ukraina sõjapõgeniku staatuse alusel, siis jäävad neile kehtima ka kõik teised soodustused, mis on määrusega ette nähtud. Nendeks soodustusteks on tasuta sõit kuni 19- ja alates 63-aastastele isikutele (kaasa arvatud) ning puudega või mittetäieliku töövõimega isikutele.

Viimsi kontekstis puudutab muudatus liine 114, 115 ja 174.  Viimsi valla siseliinidel soodustustustes muudatusi ei ole.

Sirly Miltop
MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus