Anna oma hääl kaasavas eelarves

31. okt 2022
Hääletus

Alates 1. novembrist kuni 30. novembrini toimub VOLIS keskkonnas Viimsi valla kaasava eelarve ideede hääletamine.

Kokku on tänavu VOLIS keskkonnas hääletamiseks üleval 13 ideed, mille seast enim hääli saanud idee elluviimist toetab vallavalitsus 50 000 euroga. Hääletada on võimalik novembrikuu jooksul ja võitnud idee peab saama ellu viidud hiljemalt 2023. aasta lõpuks. 

Seekord hääletusel olevad ideed on sellised:

 1. Alevike üldkoosolekute ja alevike vanemate (Viimsi ning Haabneeme) valimiste korraldamine 
 2. Haabneeme liumägi-rannavaal
 3. Hundi tee turvaliseks ja kauniks
 4. Jalgratta õpperada Pärnamäele
 5. Metsakasti korvpalliväljak
 6. Multifunktsionaalne spordiväljak Haabneeme alevikku
 7. Püünsi noortekeskuse väliala väljaarendamine
 8. Randvere-Metsakasti ujumiskoht
 9. Tammneeme sadama süvendamine
 10. Ujumise ja vettehüppe ujuvplatvormid Haabneeme lahte
 11. Viimsi discgolfipargi muutmine/korrastamine
 12. Viimsi alevikku jõulinnaku rajamine
 13. Viimsi aleviku tenniseseina rajamine

Täpsemat infot ideede sisu kohta leiab VOLIS keskkonnast.

Tänavu 1. juunist kuni 1. augustini toimunud Viimsi valla kaasava eelarve ideekorjele esitati 20 ideed. Peale ideekorjet asus vallasekretäri poolt juhitud komisjon, kuhu kuulusid eri vallaametnikud eri valdkondadest, laekunud ideede teostatavust hindama. Osade ideede puhul täpsustati idee esitajaga detaile ja paluti teha vajalikke täiendusi. Näiteks täpsustada tööde maksumust või rajatise asukohta. Kokku jäid seekord hääletuselt välja kuus ideed ja kuna Metsakasti korvpalliväljaku ideed esitas kaks inimest, liideti need osapooltega kokkuleppel üheks ideeks.

Heiko Leesment
avalike suhete osakond