Anna oma hääl kaasavas eelarves

1. nov 2023
foto

1.  novembrist on VOLIS keskkonnas võimalik hääletada kaasava eelarve poolt. Kuni novembri lõpuni on võimalik valida 11 kaasava eelarve idee vahel, mis soovivad Viimsi elukeskkonda paremaks muuta.

Iga 1. novembrist alanud rahvahääletusel osalev inimene saab hääletada kuni kolme erineva endale meelepärase idee poolt. Hääletada saab elektrooniliselt infosüsteemis VOLIS, kuhu saab sisse logida ID-kaardi, mobiil-IDga või Smart-IDga. Kõik, kes vajavad hääletamisel tuge, saavad abi Viimsi raamatukogus. Selleks tuleb endaga kaasa võtta ID-kaart. 

Hääletuse tulemusena reastatakse ideed vastavalt saadud häälte arvule, alustades enim hääli saanud ideest. Häälte võrdsel jagunemisel otsustatakse reastumise järjekord liisu heitmisega. 

Hääletustulemused kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega. Kaasava eelarve hääletusel võitnud idee viiakse ellu hääletamisele järgneval eelarveaastal ehk 2024. aastal. Idee elluviimise korraldab Viimsi vallavalitsus.

Seekord on hääletusel järgmised ideed:
1. Kiikedega piknikulauad Kelvingisse
Idee sisuks on paigaldada Kelvingi külas mere äärde neli 6kohalist kiikedega piknikulauda. 

2. Püünsi noortekeskuse laienemine väliterassile
Aina rohkem külastajate seas populaarsust koguv noortekeskus soovib võtta kasutusele hooajaliselt oma väliterrassi. Kaasavast eelarvest soovitakse vahendeid terrassi sisustamiseks.

3. Randvere kiigeplats, varikatusega piknikuala, lasteala, suitsukalapaviljoni ja külaturu taga, „Lauluväljakul“
Soov on endisele piirivalve kordoni kontrollpunkti taha, rahvasuus „Kiigeplatsiks“ kutsutavasse kohta, rajada vaba aja veetmiseks vajalik taristu.

4. Randvere välijõusaali ja jõulinnaku rajamine
Idee sisuks on MLA Viimsi lasteaiad Randvere maja kõrval asuvale spordiplatsile rajada kaasaegne välijõusaal koos sinna juurde kuuluva jõulinnakuga.

5. Tammneeme ja Randvere asulaväravad
Külade algust tähistavad asulaväravad aitavad rahustada liiklust ja selgemini tähistada külade piire. 

6. Tribüün ja vahetusmeeste pink Karulaugu staadionile
Aktiivses kasutuses olev Karulaugu staadion vajab paremaid tingimusi pealtvaatajatele ja mängijatele. Selleks soovitakse paigaldada tribüün ja vahetusmeeste pink.

7. Tädu terviseraja pikendus Randvere koolini (liidetakse ideega „Valgustatud suusaraja pikendus“)
Rajatav liikumisrada võimaldaks pimedal ajal Randvere kooli juurest turvaliselt liikuda Tädu terviserajale. Kokku rajataks 700 meetrit puiduhakkega kaetud rada, millest 200 meetrisele lõigule paigaldataks ka valgustus.

8. Valgustatud suusaraja pikendus (liidetakse ideega „Tädu terviseraja pikendus Randvere koolini“)

9. Viimsi aleviku jõulinnaku rajamine
Jõulinnak leevendaks praegust olukorda, kus alevikus on puudus sporditaristust. Jõulinnak loodaks veehoidla piirkonda.

10. Viimsi aleviku tenniseseina rajamine
Tennisesein täiendaks Viimsi aleviku elanike liikumisvõimalusi. Plaan oleks luua tennisesein veehoidla piirkonda.

11. Viimsi mõisaparki puittaimede istutamine
Projekti raames soovitakse istutada parki 75 lehtpuud, et tagada väärika pargi säilimine.

12. Viimsi pumptrack (liidetakse ideega „“Pumptrack“ rada Viimsisse“)
Soov on luua noortele ekstreemspordihuvilistele Viimsi keskuse piirkonda pumptracki rada.

13.  Pumptrack rada Viimsisse (liidetakse ideega „Viimsi pumptrack“)

Mine hääletuskeskkonda SIIN.
Lisainfot kaasava eelarve kohta leiad: viimsivald.ee/kaasaveelarve

Heiko Leesment
avalike suhete osakond