Elektriautode laadimistaristu paigaldamise kohustus

02. Märts 2021
Elektriautode laadimistaristu paigaldamine kindlatele ehitistele muutub kohustuslikuks

Alates 10. märtsist 2021 tuleb ehituslubade taotlemisel silmas pidada, et uutele ja oluliselt rekonstrueeritavatele hoonetele muutub elektriautode laadimistaristu paigaldamine kohustuslikuks.

Elektriauto laadimistaristu paigaldamise nõuded hakkavad kehtima kõikidele nendele hoonetele, mida on kavandatud teenindama enam kui kümme parkimiskohta. Neid tuleb järgida uute rajatavate hoonete ja oluliselt rekonstrueeritavate hoonete puhul, juba olemasolevate hoonete parklaid kohe ümber ehitama ei pea.

Uute mitteelamute puhul tuleb juhtmetaristuga varustada vähemalt viiendik parkimiskohtadest ning paigaldada tuleb vähemalt üks laadimispunkt. Uute elamute puhul tuleb aga kõik parkimiskohad varustada juhtmetaristuga, et tagada parkimiskohtade omanikele võimalus tulevikus paigaldada hõlpsalt elektriauto laadimispunkt.

„Viimsis puudutab see hinnanguliselt ligi paarikümmet hoonet, mida pole veel rajama hakatud, kuid mis vastavad seotud kriteeriumitele kümne parkimiskoha osas. Kui arvestada kaks parkimiskohta korteri kohta, siis teeb see kohustuse alates viie boksiga ridaelamust / kortermajast,“ kommenteeris Viimsi valla ehitus- ja kommunaalosakonna juhataja Alar Mik. 

Olulisel rekonstrueerimisel kehtivad sama reeglid, mis uute hoonete püstitamisel, aga taristu tuleb paigaldada juhul, kui rekonstrueerimine hõlmab ka parklat, või hoone/parkla elektrisüsteemi. Juba olemasolevatele mitteelamutele, mida pole plaanis renoveerida, on määratud üleminekuaeg. Kui hoone teenindamiseks on ette nähtud rohkem kui 20 parkimiskohta, peavad need olema varustatud vähemalt ühe laadimispunktiga 2025. aasta alguseks.

Laadimistaristu paigaldamist reguleerib ehitusseadustik ning selle täitmist hakkavad jälgima kohalikud omavalitsused ehituslubade menetlemisel.