Erakorraliste ilmastikutingimuste väljakuulutamine Viimsi vallas

15. Jaan 2021
Erakorraliste ilmastikutingimuste väljakuulutamine Viimsi vallas

Viimsi Vallavalitsus kuulutas välja rasked ilmastikuolud ja vähendas kõikide teede hooldenõudeid ühe seisunditaseme võrra madalamaks. 

Pideva ja jätkuva lumesaju tõttu on valla teedel raskendatud seadusega nõutud teeseisunditasemete säilitamine. Seetõttu on teede hooldaja AS TREV-2 Grupp palunud raskete ilmastikutingimuste väljakuulutamist ning teehoolde nõuete alandamist ühe taseme võrra Viimsi vallas. 

Talvel on neli seisunditaset, kus 4. seisunditase on kõige kõrgem ja seisunditase 1 kõige madalam. Viimsi vallas rakendatakse vastavalt teele kõiki seisunditasemeid.  Piirkonnad ja neile kehtivad tasemed on täpsemalt kirjeldatud määruses "Viimsi valla kohalike teede seisunditasemed“.   

Valla kõik piirkonnad on täismahus hooldusmasinatega kaetud ning töid ei lõpetata enne, kui läbipääs on tagatud ja ilmastikuolud paranenud. Masinaid on kokku 22 tk, põhiteedel on rakendatud lisajõuna sahaga maastur, lumevaalutamiseks kasutatakse bobcat'i. Lund lükatakse kõikides piirkondades, jalgteede puhastamiseks lisasime topelt puhastusringid, lisapuhastust teostatakse ka põhiteedel, kus liiguvad bussid. Jooksvalt puhastatakse bussipeatuseid.

Talihoolde paremaks teostamiseks palume autosid mitte parkida sõidutee äärde! Küsimuste korral palume pöörduda teemeistri poole telefonil 53 015 855 (24h) või aadressil viimsivald@trev2.ee.