Eralasteaia ja -lapsehoiu teenuse toetamise kord muutub

15. nov 2023
Kelvingi lasetaed

14. novembril vallavolikogu poolt vastu võetud otsusega muudetakse uuest aastast kehtivat eralasteaia ja eralapsehoiu teenuse toetamise korda.

Käesoleva aasta alguses toimunud kohtumisel avaldasid eralasteasutuste esindajad soovi, et vald kohtleks võrdselt nii erateenusepakkujaid kui ka munitsipaallasteaedu (MLA ja Püünsi kooli lasteaed). Volikogu poolt vastu võetud muudatuse alusel hakkab eralasteaedade ja -lapsehoidude toetamist kujundama mudel, mis võetakse kasutusele 1. jaanuarist 2024. Mudeli aluseks on munitsipaallasteaia koha arvestuslik maksumus ning 1. jaanuari seisuga Eesti rahvastikuregistri järgi Viimsi valla elanikest 2 lapsevanema ja lapse eest tasutava kohatasu määr, mis kokku moodustab lasteaia teenuse kogumaksumuse.
Haridusvaldkonna abivallavanem Marju Aolaidi sõnul on muudatus oluline, sest erasektori kaudu saab teenuseid ca 700 last.

„Erasektori panus meie kogukonna lastele haridusteenuse pakkumisel on oluline ja meie soov on, et see teenus oleks jätkuvalt kvaliteetne ning vastaks kogukonna ootustele. Toetussüsteemi uuendamisega loodame aidata kaasa selle jätkusuutlikule arengule ja kvaliteedi säilitamisele,“ selgitas Aolaid.

Eralapsehoidude toetus moodustab protsendi koha kogumaksumusest (86% ja 68%), mis on saadud hetkel kehtivate toetuste põhjal ning sisaldab lapsevanema osaluse määra. Praeguste maksumuste näitel oleks kogumaksumus eralasteaia puhul 550 eurot (477+73), millest lapsevanema poolt kaetav osa moodustab 73 eurot või 145 eurot, sõltuvalt sissekirjutustele. Täisajaga lapsehoiu puhul oleks 86% kogumaksumusest 473 eurot, millest lapsevanema poolt kaetav osa moodustab 73 eurot või 145 eurot. Osaajaga lapsehoiu puhul oleks 68% kogumaksumusest 374 eurot, millest lapsevanema poolt kaetav osa moodustab 73 eurot või 145 eurot. Võrdluseks, et hetkel kehtiva määruse alusel  on kehtiv toetuse määr eralasteaia teenuse pakkujale kuni 477 eurot kalendrikuus, eralapsehoiu täisajaga teenuse pakkujale kuni 400 eurot kalendrikuus ning eralapsehoiu osaajaga teenuse pakkujale kuni 300 eurot kalendrikuus.

ARNO andmetel käib 2023. aasta oktoobris valla toetuslepinguga eralasteaedades 461 Viimsi last ja eralapsehoidudes 155 Viimsi last.

Heiko Leesment
avalike suhete osakond