Haabneeme koerte mänguväljaku küsitluse tulemusena sai Viimsi vald asjakohast infot, mida järgmistes tööetappides arvesse võtta

30. aprill 2020
koerte mänguväljak

Viimsi vald viis koerteomanike seas läbi küsitluse, et saada tagasisidet Tammede pargis hiljuti avatud koerte mänguväljaku kohta. Küsitlusele vastas ühtekokku 70 inimest ning üldine hinnang koerte väljakule oli „HEA“. Enamus inimesi arvas, et elementide arv ja multškate on väljakule sobiv, osade vastanute arvates oleks multškatte asemel sobilikum valik hoopis liiv või murukate. Enamus vastajatest olid rahul aedikus olevate elementidega. Ettepanekutena tehti, et lisaks võiks olemas olla tunnel, poom, rõngas, küngas, toru jne, aga oli ka arvamusi, et elemente võiks üldse vähem olla, et koertele jääks rohkem vaba ruumi jooksmiseks. Paar vastajat soovisid väljakule nagi riiete ja kottide hoidmiseks, välja toodi ka elementide mittesobivus, pinnase ja prügikastide vähesus ning et puudub pink, kus jalgu puhata.

Eelmisel aastal valminud, kuid sügisesse jäänud koerte mänguväljaku ehituse jätkutööd toimuvad käesoleva aasta mais. Vald on tänulik kõikidele küsitlusele vastajatele. Kindlasti võetakse võimaluste piires arvesse küsitluses tehtud ettepanekuid. Lisaks on plaanis korrastada ümbrust, lõpetada haljastustööd ning hooldada platsi.

Tänaseks on platsil olemas valgustus ja aedikule kinnitatud reeglistik platsi kasutamiseks.

Täname kõiki küsitluses osalenuid ja ettepanekute tegijaid. Viimsi valla ehitus- ja kommunaalosakond annab endast parima, et peale jätkutöid oleks plats veelgi parem ja meeldivam paik koertega vaba aja veetmiseks.