Huvikoolide õppuritele hakkab uuest aastast kehtima uus hinnakiri

23. nov 2023
Kunstikool

Viimsi vallavalitsus võttis 22. novembri istungil vastu valla munitsipaalhuvikoolide õppetasude hinnakirja muutuse, mis hakkab kehtima 1. jaanuarist 2024.

Huvikoolide õppetasude muudatust on arutatud huvikoolide juhtide ja hoolekogudega. Vastu võetud muudatustega soovitakse selgemalt siduda huvikoolides soodustingimustel õppimine inimeste elukohaga. Jätkuv elukalliduse tõus mõjutab ka huvihariduse teenuse osutamisega seotud kulutusi. 

Haridusvaldkonna abivallavanem Marju Aolaidi sõnul on vajadus huvikoolide hindade kaasajastamisest olnud teada juba pikemalt. „Hinna muutus on oluline selleks, et meie huvikoolid saaks pakkuda jätkuvalt kvaliteetset haridust ja teha seda parimal võimalikul moel ning heade õpetajatega. Huviharidus on viimsilaste seas hinnatud ja meie soov on, et selle teenuse pakkumise kvaliteedis ei oleks halvenemist. Oleme analüüsinud kõiki võimalusi ja kahjuks hinnakirju korrigeerimata pole see võimalik. Meie huvi on, et Viimsi huvikoolides töötaksid parimad õpetajad, kes saaksid oma töö eest väärilist tasu.“

Peamine muudatus puudutab seda, et uuest aastast on soodushinnaga huvihariduse omandamise õigus neil õppuritel, kelle üksikvanem või mõlemad vanemad on Viimsi valla elanikud ning perest käib munitsipaalhuvikoolides kaks või enam last.

„Soovime, et need inimesed, kes on end vallaelanikuks registreerinud ja panustavad maksudega siinse piirkonna arengusse, oleksid eelistatud seisus siinsete teenuste tarbimisel. Mõte ongi selles, et õigus soodushinnaga avalikke tasulisi teenuseid saada on neil, kes ise siinsesse piirkonda oma maksudega panustavad. Näiteks soodushinnaga muusikakoolis käimise õigus on neil lastel, kelle üksikvanem või mõlemad vanemad on end registreerinud Viimsi valla elanikuks. Suurem hinnatõus ootab ees vaid neid perekondi ja täiskasvanuid, kes end ei ole Viimsi elanikuks registreerinud. Sarnast loogikat õppetasude osas rakendavad ka teised Harjumaa omavalitsused. Näiteks on see nii Saku, Keila ja Harku vallas,“ ütles haridusvaldkonna abivallavanem Marju Aolaid.

Tuletame meelde, et soodustuste saamiseks on viimane aeg Viimsi valla elanikuks registreerida 31. detsember 2023.

Kaija Mägi
haridusosakond