Kandideeri Prangli saarele ESMASE ABI SPETSIALISTIKS ja saa osa saare elust!

02. Dets 2019
helikopter

Aprillikuust võib Prangli saarel näha kiirabiautot. Kiirabiauto pole siiski ainult vaatamiseks, vaid hoopiski alustab Põhja-Eesti Regionaalhaigla Prangli saarel esmaabiteenuse osutamisega. Reanimobiiliosakonna juhataja Andrus Remmelgase sõnul alustati väikesaarte projektiga seetõttu, et ka väikesaarte elanikel oleks erakorraliste terviseprobleemide ja traumade  korral võimalik saada kiirabiteenust.

Esimese väikesaarena sai erakorralise abi brigaadi 2011. aastal Kihnu. Seejärel koolitasime brigaadid ka Ruhnu ja Vormsi saarel ning järgmisel aastal soovime sellega alustada ka Prangli saarel. Õpetame saarel välja kohalikud inimesed, kes on valmis ööpäev läbi reageerima häirekeskusest saabunud kiirabikutsele ja oskavad anda esmaabi - nende käsutuses on täisvarustuses kiirabiauto telemeetrilise aparatuuriga.

Väljaõpetatud inimesed ei ole loomulikult valmis ravima raskes seisus patsiente päris üksi - nad annavad esmaabi ja neid juhendavad telefoni või videosilla abil oma ala spetsialistid Regionaalhaiglast. Vajadusel sõidavad Regionaalhaigla arstid ka ise kohapeale ning tõsise mure korral sõidutatakse patsiendid ka mandrile, haiglasse. Tegemist ei ole siiski vabatahtlikega, neile makstakse ka palka.

Regionaalhaigla kiirabikeskuse juhataja Arkadi Popovi sõnul töötavad Kihnus, Vormsil ja Ruhnus kaheliikmelised brigaadid. Suviti on esmaabibrigaad kolmeliikmeline. Seda juhib professionaalse haridusega inimene, kes töötabki igapäevaselt kiirabis. Nemad annavad esmaabi kohapeal ja neid juhendab ning konsulteerib telefoni või videokõne teel Regionaalhaigla telemeditsiiniarst. Seega, kui keegi väikesaare elanikest või saare külalistest helistab hädaabinumbril 112, antakse info kohe edasi esmaabibrigaadile, kelle ülesanne on patsiendi eest hoolt kanda.

Esmaabibrigaadide töös on suure tähtsusega just videokontakt arstiga. Viimane näeb nutitelefoni kaamera vahendusel oma silmaga nii sündmuskohta, abivajajat kui ka teda abistavat esmaabispetsialisti. Ta saab jälgida, kuidas patsient välja näeb, milline on tema naha seisund, kuidas ta räägib. Väikesaare esmaabispetsialisti võib võrrelda telemeditsiiniarsti käepikendusega, näiteks vigastuste vaatlemisel. Videopildi ja spetsiaalse telemeditsiinilise aparatuuri andmete põhjal, mis edastab patsiendi elulisi näitajaid saab konsulteeriv arst juhendada abivajaja ravi. Selle alusel otsustab arst, kas abivajaja jätta koju või kui tema seisund on kriitiline. Sellisel juhul juhendab ta kohapealset abiosutajat tegutsema kuni mandrilt saabub reanimobiilibrigaad. Telemeditsiiniarst otsustab Eesti kõige kallima kiirabimeditsiiniressursi ehk helikopteri ja reanimobiilimeeskonna kaasamise vajalikkuse üle.

Viimsi Vallavalitsus on äärmiselt õnnelik, et Prangli saare elanikele saab esmaabi olema kättesaadavam ja kvaliteetsem. Suveperioodidel, kui inimesed on saarel puhkamas ja sportimas on aeg-ajalt õnnetusi ikka ette tulnud ning esmaabiteenus saarel on sellistel juhtudel kriitilise tähtsusega. Viimsi Vallavalitsus kohandab kiirabibrigaadile vajalikud ruumid saarel asuvas õpetajate majas.

KANDIDEERI PRANGLILE ESMASE ABI SPETSIALISTIKS!

Esita ülevaade enda senistest tegemistest cv@regionaalhaigla.ee, tähtaeg 6. detsember 2019 

PILT