Põllumajandus- ja Toiduamet kinnitas lindude gripi juhtumid Viimsis

03. Märts 2021
Põllumajandus- ja Toiduamet kinnitas lindude gripi juhtumid Viimsis

Pringi külast leitud sinikael-pardil ja Haabneeme rannast kokku kogutud surnud luikedel tuvastati lindude gripp. Viimsi valla koostööpartneri Jäägriabi sõnul tuleb Viimsist ja selle lähiümbrusest üha rohkem teateid surnud luikede kohta. 

Lindude gripp kuulub eriti ohtlike loomataudide hulka ning põhjustab lindude massilist haigestumist ja suremust. Juhul, kui leiate hukkunud veelinde (haned, luiged), hulganisti surnud metslinde või surnud röövlinnu (kullid, kotkad) korjuse, siis palume sellest teavitada helistades infotelefonil +372 605 4767.  Kindlasti ei tohiks ise linde kokku koguda ning neid kuhugi toimetada, sellega võite viiruse levikut suurendada. Kodulinnu surmast teavitada veterinaararsti, kellelt saate edasised suunised.

Linnugripi peamised sümptomid:

  • harja, lokutite ja näopiirkonna turse;
  • isutus, uimasus kõhulahtisus;
  • linnud hingeldavad ja hari ning lokuti muutuvad siniseks;
  • munatoodangu järsk langus.

Alates 01.03.21 kehtestas Põllumajandus- ja Toiduamet kõrge patogeensusega lindude gripi leviku tõkestamiseks  üle-eestilise lindude väljas pidamise piirangud. Lisainfo https://pta.agri.ee