Ootame meeskonnaga liituma teede vanemspetsialisti!

06. Nov 2019
töö

Konkursil osalemiseks palume esitada avaldus koos kinnitusega, et kandideerijal ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise, ning CV koos lühikese motivatsioonikirjaga ja haridust tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 24. novembriks 2019 e-posti aadressile personal@viimsivv.ee märgusõnaga "Teede vanemspetsialist" või kandideeri SIIN