Randvere kooli vanemate tõstatatud küsimustele otsitakse lahendusi

28. märts 2023
Randvere kool

Randvere kool, hoolekogu, volikogu hariduskomisjon ja vallavalitsus otsivad lapsevanemate tõstatatud probleemidele sobivaid lahendusi. Haridusvaldkonna abivallavanem Marju Aolaid selgitab, kuidas liigutakse olukorra lahendamise suunas.

Selle kuu alguses saatsid Viimsi vallavalitsusele kirja Randvere kooli 7. klassi lapsevanemate esindajad, kes kirjeldasid erinevaid probleeme kooli töös ja juhtimises. Vallavalitsus palus kooli hoolekogul kujundada tõstatatud teemades oma seisukoht. Teisipäeval, 21. märtsil toimus Randvere kooli hoolekogu koosolek, kus arutati lapsevanemate pöördumist. 

Randvere kooli hoolekogu esimees Karl Mänd ütles, et suhtlus kooli ja kodude vahel ei ole olnud kõige ladusam. Samuti ei saa eitada raskusi kolmanda kooliastme käivitamisega. Kool pole tema hinnangul muutuste juhtimisega kõige paremini hakkama saanud. Hoolekogu on seisukohal, et kõik probleemid ja kitsaskohad tuleb põhjalikult kaardistada ning nende lahendamiseks tuleb koostada põhjalik tegevuskava. Vallavalitsuselt oodatakse täiendavat tuge kooli arengu suunamisel ja koolijuhi toetamisel. Samas kinnitas hoolekogu esimees seda, et Randvere kool on tema hinnangul endiselt hea ja kodune kogukonnakool, kus lastel on hea olla ning õppida. Tõstatunud probleemide peamine põhjus on Karl Männi sõnul  kolmanda kooliastme avamine, milleks ettevalmistused polnud piisavad, et muudatusega kaasnevate probleemidega toime tulla. Samas usub Karl Mänd seda, et ühise pingutusega on võimalik leida parim viis tasakaalu taastamiseks koolis ja Randvere koolil on võimalus saada väga heaks põhikooliks.

Probleemid on tänaseks kaardistatud ning lahendamise tegevuskava koostamisega on juba alustatud. Lisaks sellele on väljatöötamisel rahuloluküsitlus, mis on plaanis läbi viia esimesel võimalusel. 5. aprillil on tulemas täiendav kohtumine kooli õpetajatega ning oleme kokku leppinud, et koolijuhi osas alustame teenistuslikku järelevalvet kontrollimaks kõiki asjaolusid. Kinnitan, et suhtume vallavalitsuses tõstatatud probleemidesse tõsiselt ja töötame selle nimel, et leida tekkinud olukorrale osapooli säästev lahendus.

Oluline on ka see, et hoolekogule eelnes 13. märtsil kohtumine lapsevanematega, kus arutati pöördumises kirjeldatud kitsaskohtade sisu ja kuulati täiendavaid selgitusi. 14. märtsil arutas vallavolikogu noorsoo- ja hariduskomisjon vanemate poolt tõstatud probleeme. Sellel koosolekul osalesid ka hoolekogu esimees Karl Mänd ja ametiühingu usaldusisik Alari Allika. Komisjoni protokolliga saab tutvuda SIIN.

Praeguses olukorras peab olema kõige olulisem see, et koolis oleksid tagatud lastele stabiilne õppekeskkond ja töörahu. Oleme omalt poolt pingutanud ja jätkame tööd selle nimel, et probleemid koolis saaksid lahendatud ning me leiaksime koos taas ühise mõistmise. Viimaste kohtumiste valguses usun, et tahte olemasolul on lahenduste leidmine kindlasti võimalik.

Marju Aolaid
abivallavanem