Randvere teele rajati ulukireflektorite katselõik

7. aprill 2021
Reflektorite kaart

Viimsi vald katsetab koostöös Eesti jahimeeste seltsiga ulukite teedelt eemal hoidmiseks spetsiaalseid helkureid. Esimesed sada reflektorit paigaldas vald Viimsi-Randvere teele. Katselõikude valimisel peeti prioriteetseks neid piirkondi, kus on kehtestatud suurem piirkiirus ning kus oli selgelt näha loomade teeületuse jälgi.

Reflektorite paigaldamineUlukireflektorSpetsiaalsed reflektorid peegeldavad autotulede valgust metsa poole, moodustades tee ja metsa vahele valgusseina, mis peaks ulukitele hoiatavalt mõjuma. Inimsilmad seda valgust ei näe. Kui reflektor ulukile mõjub, peaks loom enne teele astumist seisma jääma ning ootama kuniks sõiduki tulevihu ja reflektori koosmõjus tekkiv valgussein kustub. Hinnanguliselt paistab tekkiv valgus 30 meetri kaugusele metsa, kuid kuna Randvere teele on paigaldatud ka liiklusvoogu arvestav nutikas tänavavalgustus, on enne katsetuste läbiviimist keeruline reaalset mõju hinnata. Reflektorite paigaldamise tähispostidele on kooskõlastanud transpordiamet, kellele vald ka kahe ja poole aasta pärast uuringutulemuste kokkuvõtet esitleb. Reflektorid paigaldas Viimsi teehoolduse partner AS TREV-2 Grupp. 

Loodame, et paigaldatud ulukihelkurid aitavad vältida loomade ootamatut teele jooksmist ja sellega väldime ka võimalikke õnnetusi. Kui helkurid toimivad, planeerib vallavalitsus täiendavalt paigaldada reflektorid ka Leppneeme teele. Sõltumata helkuritest on äärmiselt oluline, et iga autojuht oleks sõites tähelepanelik, seda eriti hämara ja pimeda ajal kui loomad rohkem liiguvad ja teid ületavad.

Vallavalitsus on juba varasemalt pöördunud  Randvere teed haldava transpordiameti poole ettepanekuga selgemalt tähistada (näiteks silmatorkavamad markeeringuid teekattel, parem märkidega viitamine, lisada soovituslik kiirus ala läbimiseks, hästi eristuv lõigu alguse ja lõpu tähistus) need lõigud, millel põdrad kõige sagedamini teed ületavad.