Tänavu on Viimsis ettevõtlusaasta

10. jaan 2024
foto

2024. aasta on alanud ja seda järsu ilmamuutusega. Arktilistelt aladelt saabunud väga külm ilm suurendas küttekulusid ja kohe kerkisid kordades ka elektrienergia hinnad. Võiks öelda, et talv nagu talv ikka, aga kui mõnede talvepäevade mõjul püstitab elektri hind kõigi aegade rekordi, siis on vist ikkagi midagi lahti. Lahti kas tootmisvõimsustega või siis elektribörsiga.

Energiahindadest sõltub nii meie igapäevane toimetulek kui ka majanduse konkurentsivõime. Majandusel ei lähe praegu hästi ja me peame kõik mõtlema, millised on ühe või teise osapoole võimalused ettevõtlussektori arengule kaasa aidata. Me ei saa küll eriti mõjutada olukorda meile olulistel turgudel, ka uute energiatootmisvõimsuste rajamise kiirus sõltub esmajoones riigist, aga ettevõtluskeskkonna kujundamisel on üht-teist võimalik teha ka omavalitsuse tasandil.

Mida me saame Viimsis teha, et luua senisest veelgi paremat ettevõtluskeskkonda? Omavalitsuse esmaseks rolliks on osutada efektiivselt igapäevaseid teenuseid, mis toetavad siinse ettevõtlussektori arengut. Kohalikud teed tuleb hoida korras, töökohti loovaid planeeringuid tuleb menetleda võimalikult kiiresti, vajalik info peab liikuma ja erinevate lubade väljastamine toimuma tõrgeteta.

Eelnimetatu kõrval on oluline üldine positiivne suhtumine ettevõtlusvaldkonda. Ettevõtjate märkamiseks, tunnustamiseks ning esiletõstmiseks oleme 2024. aasta kuulutanud Viimsis ettevõtlusaastaks. Lisaks soovime kaasa aidata ettevõtjate vaheliste võrgustike loomisele, ettevõtlikkuse propageerimisele, aga ka suunata viimsilasi kohalike toodete ja teenuste tarbimisele.

foto

Millised tegevused on sel aastal kavas? Kindlasti jätkame visioonipäevade korraldamisega. Eelmisel aastal toimus esimene kogukonnaülene arutelupäev ja see võeti väga hästi vastu. Muuhulgas arutasime ettevõtlusega seonduvatel teemadel ja just visioonipäeval öeldi inimeste poolt selgelt välja meie pikaajalisse arengustrateegiasse jõudnud eesmärk – kodulähedasi töökohti peaks Viimsis olema tunduvalt rohkem. Sel aastal on visioonipäeva peateemaks uus üldplaneering, aga eks selles sätestatu mõjutab otseselt ka ettevõtlussektori arenguvõimalusi. Planeeringuga nähakse ju näiteks ette äripiirkondade asukohad.

Maikuus on kavas korraldada üritus, mis pakub kohalikele ettevõtjatele võimalusi enda toodete ja teenuste tutvustamiseks, ehk ka töötajate leidmiseks. Jätkame sügiseste ettevõtluspäevade korraldamist üle-eestilise ettevõtlusnädala raames. Kutsume esinema huvitavaid inimesi ja räägime meie valla ettevõtjatele olulistel teemadel.

Uue ettevõtmisena on kavas korraldada ettevõtlusgala, mis saab olema pidulik üritus ettevõtjate tunnustamiseks ja tänamiseks.

Vallas tegutsevate ettevõtete tegevuse laiemaks tutvustamiseks läheme neile külla ja anname nähtust ülevaate valla kommunikatsioonikanalites. Kui mõnel ettevõttel on kindel soov oma tegevust viimsilastele tutvustada, siis palun andke sellest teada meie avalike suhete osakonnale aso@viimsivv.ee.

Kindlasti pöörame tähelepanu ka noortele, kes näevad oma tulevikku ettevõtjatena. Arutame koos nendega, kuidas noorte ettevõtlike inimeste tegevusele kaasa aidata.

Postimehes avaldatud suures majandusprognoosis leitakse erinevate prognooside keskmisena, et majanduskasv on sel aastal -0,7%, inflatsioon 3,4%, tööpuudus 7,9% ja  kuue kuu euribor 3,0%. Pole just kõige rõõmustavam perspektiiv, aga tegutseme siis kõik koos selle nimel, et olukord võimalikult kiiresti paraneks.

Illar Lemetti
Viimsi vallavanem