Ülevaade Viimsi möödunud aasta õiguskorrast

17. aprill 2024
foto

Viimsi vallas tõusis süüteoteadete koguarv 2023. aastal 2%, väärteoteadete arv langes 11%. Kokku registreeriti 457 väärteoteadet, mis on viimase viie aasta madalaim number. Kuriteoteadete arv tõusis 33%, kokku registreeriti 278 kuriteoteadet, mis on viimase viie aasta suurim number.

Varavastaste süüteoteadete arv tõusis 41%. Suure tõusu taga on vargused kaubandusettevõtetest. Kokku oli poodidest vargusi 130, neist süstemaatilisi vargusi 76. Jalgrattavargusi oli 14 ja vargusi eluruumidest 4. Jalgrattavarguste arv on tõusnud (aasta varem varastati 7 ratast), samas eluruumidest on varguste arv vähenenud.

Tähelepanu netikelmuste osas!
Jätkuvalt tõuseb internetis toime pandud kelmuste arv. Viimsis registreeriti 41 juhtumit, aasta varem 32. Peamised viisid, kuidas inimesed kelmuste ohvriks langesid, olid Facebooki Marketplace’is tehingu läbiviimiseks saadetud lingile vajutamine ja oma andmete avaldamine; (võlts)paki kättesaamise eest tasumine; kannatajale helistamine väidetavalt politseist ja teavitamine, et keegi soovib kannatanu nimel pangast laenu võtta, palutakse järgida juhiseid, mida kannatanu ka teeb, ning hiljem avastatakse, et arvelt on maha võetud suuri summasid; investeerimiskelmused, kus kannatanud investeerivad erinevatel kahtlastel investeerimisplatvormidel krüptosse. Kelmustega on tekitatud reaalne rahaline kahju kokku 646 000 euro ulatuses.

Vägivallakuriteoteated
Vägivallakuriteoteadete arv suurenes 22%, kokku registreeriti 50 teadet (aasta varem 41). Tapmisi ja raskeid tervisekahjustusi ei olnud, nagu ka kahel eelneval aastal. 

Lähisuhtevägivalla (LSV) juhtumite arv langes 12%, kokku oli 127 juhtumit, langus on olnud 2 aastat järjest. Kuriteoteadete arv langes 44%, kokku oli 30 kuriteoteadet, aasta varem oli 54. Infojuhtumite arv tõusis 8%, kokku 97 juhtumit, aasta varem oli neid 90. Alaealiste osalusprotsent lähisuhtevägivalla juhtumites on tõusnud 34% – 2023 oli see 66%, mis on viimase viie aasta halvim näitaja ja esimest korda üle 50%.

Kolme LSV juhtumi puhul võeti kätte ka nuga:
* ühe juhtumi puhul tekkis armukese pärast elukaaslaste vahel rüselus, mille käigus naine lõi meest rusikaga näo piirkonda samal ajal nuga käes hoides. Kõike nägi pealt laps;
* teise juhtumi puhul käis naine sõbrannaga väljas, koju tulles oli mees vihane, tiris naist juustest ja lõi teda näo piirkonda. Tüli käigus hoidis mees käes nuga;
* kolmandas juhtumis naine teavitas, et joobes mees ähvardab nuga käes enesetappu teha. Kodus oli ka laps.

Narkojuhtumeid registreeriti 8. Oli üks üledoos, kaks narkojoobes juhti, kolmel korral leiti väikeses koguses narkootilist ainet (kanep, kokaiin, GHB) ja kolme alaealise suhtes, kes olid tarvitanud narkootilist ainet, alustati menetlus.

Alaealistega seotud rikkumised
Alaealisi õigusrikkujaid tuvastati 36, alaealised panid toime 3 kuritegu. Liiklusrikkumistelt tabati alaealisi 21 korral. Alaealine tabati mootorsõiduki või mopeedi juhtimiselt ilma juhtimisõiguseta 9 korral, neist 3 korral oli alaealine ka joobes. Alaealised sattusid liiklusõnnetusse 6 korral, neist 4 korral oli liiklusõnnetuse põhjustaja alaealine ise. 

Alaealisi kannatanuid kuritegudes oli 17 (aasta varem 20), neist 4 seksuaalkuriteo (aasta varem 1) ja 9 lähisuhtevägivalla ohvrit (aasta varem 15).  
Liiklussüütegude arv langes 18% – kokku registreeriti juhtumeid 372, neist 17 olid liikluskuriteod.

Joobes juhtimiselt tabati 43 juhti (aasta varem 47). Raskes alkoholijoobes sõiduki juhtimiselt tabatud juhtide arv oli 14 (aasta varem 16), mis on viimase viie aasta madalaim arv. 

Inimkannatanuga liiklusõnnetusi oli 21, neis vigastatuid 22, mis on 5 inimese võrra rohkem kui varasemal aastal. Hukkunuid ei olnud. Liiklusõnnetusi joobes juhi süül oli 5, kõik varalise kahjuga. Samale tasemele on jäänud sõiduautojuhi (9), jalakäija (4), jalgratturi (6), bussijuhi (1) ja veoautojuhi (1) osalusel liiklusõnnetused. Suurenenud on kergliikuri (4) ja mootorratturi (4) osalusel liiklusõnnetused.

Kiiruseületamiselt tabati kiirusega 21–40 km/h sõidukijuhte 33 (aasta varem 65) ja üle 41 km/h kiiruseületajaid tabati ainult 1 juht (aasta varem 7). Mobiilse kiirusekaameraga tabati Viimsis 51 rikkujat, Pirital 12 400 rikkujat. Juhtimisõigus võeti ära kolmel korral ja kolm inimest suunati sotsiaalprogrammi.

Viimsi vallas registreeriti süüteoteateid kõige rohkem augustis (84), märtsis (81), oktoobris (78) ja detsembris (78). Kõige vähem veebruaris (41), märtsis (41), novembris (42) ja juulis (43).

Tabeli koostamise aluseks on võetud ALIS väljavõte 1.01–31.12.2023 (1.04.2024).

Maria Bulak
piirkonnapolitseinik