Vallavalitsus lõpetas kuue detailplaneeringu menetluse

1. veebr 2024
Planeeringud

Viimsi vallavalitsuse 31. jaanuari istungil võeti vastu korraldus, millega lõpetati kuue detailplaneeringu menetlus. 

Vallavalitsuse planeeringute osakond on üle vaatamas menetluses olevaid planeeringud, mida on hetkel ühtekokku 135. Vallavalitsuse otsusega lõpetatud planeeringumenetluste puhul on tegemist aastaid tagasi algatatud ja eri põhjustel seisma jäänud menetlustega, mille puhul on taotlejad leidnud teisel menetlusviisil lahenduse (nt projekteerimistingimustega). 31. jaanuari istungil võttis Viimsi vallavalitsus vastu otsuse lõpetada järgmised detailplaneeringud:

  1. Haabneeme alevik, Vardi tee 19 ja 21
  2. Püünsi küla, Rohuneeme tee 134a
  3. Pringi küla, Käbi tee 5 ja 7
  4. Püünsi küla, Püünsi tee 10
  5. Viimsi alevik, Tulbiaia tee 48
  6. Pringi küla, Sirge tee 6

Abivallavanem Alar Miku sõnul analüüsitakse vallavalitsuses igat üksikut planeerimismenetlust eraldiseisvalt.

„Juhul, kui esinevad kaalukad põhjendused, näiteks aktiivset menetlust ei toimu, siis kavandame detailplaneeringu koostamise lõpetamist. Valmiva uue üldplaneeringu kontekstis on igati mõistlik, et vaatame üle ka senini pooleli olevad menetlused ja loome selguse nendes menetlustes, mis on lihtsalt seisma jäänud,“ selgitas Alar Mik, kelle sõnul pooleli jäänud detailplaneeringute menetluste lõpetamisega saab nii vallavalitsus kui ka kogukond selgema pildi aktiivses menetluses olevatest planeeringutest. Aastaid tagasi algatatud, kuid lõpuni viimata detailplaneeringute menetluste lõpetamisega on hiljuti aktiivselt tegelenud ka Tallinna linn.

Viimsi vallas menetluses olevatest detailplaneeringutest ootavad lõpetamist esialgsel hinnangul ligi viiskümmend algatatud detailplaneeringut, mille koostamine on aastate eest seisma jäänud. Vanimad pooleliolevate menetluste hulgas olevatest detailplaneeringutest on algatatud  1990ndate lõpus. Planeeringute osakond analüüsib menetlusi järk-järgult ja seejärel lõpetatakse seisvad menetlused ära.

Alates 2015. aastast kehtiv planeerimisseaduse § 139 lõige 2 sätestab, et detailplaneeringu kehtestamise või kehtestamata jätmise otsus tehakse hiljemalt kolme aasta möödumisel detailplaneeringu algatamisest arvates. Planeerimisseaduse eelnõu juurde koostatud seletuskiri märgib muu hulgas kolmeaastase tähtaja sätestamise kohta, et nimetatud möödudes peab kohalik omavalitsus tegema detailplaneeringu kehtestamise või kehtestamata jätmise otsuse. Tähtaja kehtestamine aitab tagada, et detailplaneeringute koostamine toimuks mõistliku aja jooksul ega jääks venima.

Helen Lindvere
planeeringute osakond