Vallavalitsuse 10.08.2022 istungi päevakorra projekt

09. Aug 2022
Pildil vallavalitsuse istungi päevakorra projekt

1. Vallavolikogu otsus: Viimsi Vallavolikogu 09.03.1999 otsusega nr 30 „Detailplaneeringu kehtestamine: AS Enko maa-ala” kehtestatud detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine Tulbi tee 3 kinnistu osas
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem
 
2. Vallavolikogu otsus: Viimsi Vallavolikogu 11.06.2002 otsusega nr 138 „Detailplaneeringu kehtestamine: maaüksus Jaani VI” kehtestatud detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine Käbi tee 7 kinnistu osas
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem
 
3. Vallavalitsuse korraldus: Isiklike kasutusõiguste seadmine AS Viimsi Vesi kasuks Haugi tee lõik1, Haugi tee L2, Haugi tee L3 ja Haugi tee L4 kinnistutele
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem
 
4. Vallavalitsuse korraldus: Isikliku kasutusõiguse seadmine AS Viimsi Vesi kasuks Viieaia tee kinnistule
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem
 
5. Vallavalitsuse korraldus: Isiklike kasutusõiguste seadmine Telia Eesti AS kasuks Tiitsu tee L1, Tiitsu tee L2, Tammekivi tee ja Tammeõie tee L1 kinnistutele
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem
 
6. Vallavalitsuse korraldus: Individuaal- ja paarisspordiala sportlaste toetamise sihtfinantseerimise lepingu vorm
Ettekandja: Nikolai Bentsler, abivallavanem
 
7. Vallavalitsuse korraldus: Raha eraldamine Sihtasutusele Kultuuri- ja hariduskeskus Viimsi Artium sise- ja välisgraafika kulude katmiseks
Ettekandja: Nikolai Bentsler, abivallavanem
 
8. Vallavalitsuse korraldus: Raha eraldamine Sihtasutusele Kultuuri- ja hariduskeskus Viimsi Artium tegevustoetuseks II osamakse
Ettekandja: Nikolai Bentsler, abivallavanem
 
9. Vallavalitsuse korraldus: Viimsi Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine
Ettekandja: Annika Kitsing, personaliosakonna juhataja

10. Vallavalitsuse korraldus: Riigihankes nr 251066 „Viimsi Teataja väljaandja ja levitaja leidmine“ pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuste edukaks tunnistamine, pakkujate kvalifitseerimine ning lepingute sõlmimine
Ettekandja: Heiko Leesment, avalike suhete osakonna juhataja

11. Vallavalitsuse protokolliline otsus: Viimsi valla arengukava ja eelarvestrateegia 2022-2027 eelnõu avalikustamine, ettepanekute esitamine ja avalik arutelu
Ettekandja: Sandra Metsis, arendusosakonna juhataja