Vallavalitsuse 15.03.2023 istungi päevakorra projekt

13. märts 2023
projekt

1. Vallavalitsuse korraldus: Väikeheinamaa külas / Lillänginis maaüksusel Võrse asuva ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine ja maa ostueesõigusega erastamine
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem
 
2. Vallavalitsuse korraldus: Haabneeme rannavõrkpalli mänguplatsidel liiva vahetuse ning väljakaevatud liiva luideteks planeerimise lepingu sõlmimise otsustamine
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem
 
3. Vallavalitsuse protokolliline otsus: Üleriigilise elektrienergia ostmise ühishanke minikonkursi võitjaga lepingu sõlmimine
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem