Vallavalitsuse 29.03.2023 istungi päevakorra projekt

28. märts 2023
Vallavalitsus

1. Vallavalitsuse määrus: Viimsi Muusikakooli põhimäärus
Ettekandja: Marju Aolaid, abivallavanem
 
2. Vallavalitsuse korraldus: Riigihanke Viimsi Teataja levitamine korraldamine
Ettekandja: Heiko Leesment, avalike suhete osakonna juhataja
 
3. Vallavalitsuse korraldus: Riigihankes nr 260388 „Viimsi valla haldusterritooriumi üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine“ pakkumuse vastavaks tunnistamine, pakkumuse edukaks tunnistamine, pakkuja kvalifitseerimine ning lepingu sõlmimine
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem
 
4. Vallavalitsuse korraldus: Ostueesõiguse teostamata jätmine (Prangli saar, Lääneotsa küla, kinnistud Mäe, Aadu ja Roosimäe)
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem

5. Vallavalitsuse korraldus: Noorte tunnustamine
Ettekandja: Marju Aolaid, abivallavanem
 
6. Vallavalitsuse korraldus: Viimsi Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade kooseisu muutmine
Ettekandja: Tiina Raun, personaliosakonna juhataja
 
7. Vallavalitsuse protokolliline otsus: Revisjoniaktile seisukoha andmine
Ettekandja: Leevi Laever, vallasekretär