Vallavalitsuse 30.10.2019 istungi päevakord

29. Okt 2019
istung
 1. Viimsi valla tänavavalgustuse arengukava 2019-2029 ettepanekute läbivaatamine ning arengukava II lugemisele esitamine. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 2. Lihthanke „Viimsi valla uute bussiootepaviljonide valmistamine ja paigaldamine: peatused Mõisaranna, Karulaugu ja Poepeatus“ korraldamine. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 3. Projekti „Viimsi valla tänavavalgustuse renoveerimise kolmas etapp – LED III“ korraldamine. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 4. Metsateatise kooskõlastamine Mäealuse maastikukaitsealal Mäealuse piiranguvööndis. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 5. Loo-otsa vaatetorni kinnistule 28.06.2018 väljastatud ehitusloa nr 1812271/15369 kehtetuks tunnistamine. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 6. Viimsi alevikus asuvate katastriüksuste Uus-Madise ja Vana-Andrese piiride muutmine ja jagamine detailplaneeringu alusel. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 7. Rohuneeme külas asuvate Nõmme ja Kaasiku katastriüksuste liitmine. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 8. Lääneotsa külas asuva Eigi katastriüksuse jagamine. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 9. Koha-aadressi muutmine Idaotsa külas katastriüksusel Kaggootsa. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 10. Volikogu määrus_Haridusosakonna määruste muutmine. Ettekandja: Georg Aher, abivallavanem
 11. Soodustuse andmine ruumi kasutamiseks. Ettekandja: Georg Aher, abivallavanem
 12. Volikogu määruse läbivaatamine Viimsi Raamatukogu põhimääruse muutmine. Ettekandja: Annika Vaikla, abivallavanem
 13. Soodustuse andmine. Ettekandja: Annika Vaikla, abivallavanem; Annika Vaikla
 14. Viimsi Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine. Ettekandja: Helen Rives, vallasekretär