Vallavolikogu 12. detsembri istungi päevakord

8. dets 2023
volikogu

Viimsi Vallavolikogu esimees Atso Matsalu kutsub kokku Viimsi Vallavolikogu 10. koosseisu 26. istungi, mis toimub 12. detsembril 2023 algusega kell 16 Viimsi Raamatukogus, Randvere tee 9.

Päevakord:

1. Volikogu otsus: Vallavalitsuse liikme ametist vabastamine ja tunnustamine 
Abivallavanem Alar Mik vallavanema ülesannetes

2. Volikogu otsus: Vallavalitsuse liikme kinnitamine ja abivallavanema ametisse nimetamine 
Abivallavanem Alar Mik vallavanema ülesannetes

3. Volikogu otsus: Vallavanema ja palgaliste vallavalitsuse liikmete tunnustamine 
Volikogu esimees Atso Matsalu

4. Volikogu määrus: Viimsi valla 2023. aasta V lisaeelarve 
Rahandusosakonna juhataja Evelin Vahenõmm

5. Volikogu määrus: Viimsi valla 2024. aasta eelarve I lugemine 
Rahandusosakonna juhataja Evelin Vahenõmm

6. Volikogu määrus: Viimsi Vallavolikogu 18. juuni 2019 määruse nr 10 „Viimsi valla põhimäärus“ muutmine 
Õigusosakonna juhataja Merit Renlund vallasekretäri ülesannetes

7. Volikogu määrus: Viimsi valla kaasava eelarve menetlemise kord II lugemine 
Õigusosakonna juhataja Merit Renlund vallasekretäri ülesannetes

8. Volikogu määrus: Viimsi Vallavolikogu 13.06.2023 määruse nr 19 „Viimsi valla koolieelsete lasteasutuste ja lapsehoidude vanema poolt kaetava lasteaiatasu määrad ja tasumise kord“ muutmine 
Abivallavanem Katrin Markii

9. Volikogu otsus: Ajutise planeerimis- ja ehituskeelu kehtestamine Viimsi valla haldusterritooriumi üldplaneeringu koostamise ajal II lugemine 
Abivallavanem Alar Mik

10. Volikogu määrus: Viimsi valla tänavavalgustuse arengukava 2019-2029 uuendamine II lugemine 
Abivallavanem Alar Mik

11. Volikogu otsus: Viimsi Vallavolikogu 13.03.2001 otsusega nr 55 „Detailplaneeringu kehtestamine: Oja I ja Oja II maaüksused“ kehtestatud detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine 
Abivallavanem Alar Mik

12. Volikogu määrus: Kelvingi maastikukaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri 
Keskkonnaosakonna juhataja Taavi Rebane

13. Volikogu määrus: Viimsi keskosa maastikukaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri 
Abivallavanem Alar Mik

14. Volikogu otsus: Vallavolikogu noorsoo- ja hariduskomisjoni liikmete kinnitamine 
Noorsoo- ja hariduskomisjoni esimees Antoon van Rens

15. Volikogu määrus: Viimsi Vallavolikogu 18. juuni 2019 määruse nr 12 „Viimsi Vallavalitsuse liikmetele ja vallavanemale makstava tasu suurus ja maksmise kord“ muutmine 
Volikogu liige Ivo Rull

16. Vastamine volikogu liikmete Ivo Rulli, Tanel Ojangu, Ants Ermi arupärimisele, mis on adresseeritud vallavanem Illar Lemettile seoses Viimsi Vallavalitsuse palga- ja tegevuskuludega 
Abivallavanem Alar Mik vallavanema ülesannetes

17. Muud küsimused

Järgmine volikogu: 16.01.2024, 13.02.2024, 12.03.2024

 

Volikogu materjalid leiab SIIT.

 

Liina Mugu
volikogu kantselei juhataja