Viimsi kaasava eelarve ideede esitamine toimub tänavu 1. juunist kuni 1. augustini

21. aprill 2021
Siin on pilt

Viimsi vallavolikogu otsustas teisipäeval, 20. aprillil toimunud istungil täpsustada valla kaasava eelarve menetlemise korda. Olulisim muudatus puudutab ideede esitamise aega, mida pikendati kahelt nädalalt kahe kuuni ja toodi varasemaks ehk edaspidi toimub see 1. juunist kuni 1. augustini.

Kaasava eelarve projektijuhi Liina Mugu sõnul näitas eelmise aasta esmakordne kogemus, et ideede esitamise ja hääletuse vahele tuleb jätta rohkem aega.

„Ideekorje raames tehtud ettepanekud on inimeste esialgne nägemus, millist investeeringut võiks vallaruumi kõigile avalikuks kasutamiseks teha või millist üritust korraldada. Praktiliselt iga algse ideega tuleb edasi töötada – näiteks täpsustada selle teostatavust ja eelarvet, otsida koostöös vallavalitsusega parimad võimalikud asukohad, hinnata järgnevatel aastatel kaasnevaid hoolduskulusid. Seda kõike tuleb teha just ideede esitamise ja hääletuse vahele jääval ajal, mida volikogu otsustas nüüd oluliselt pikendada. Muudatused tagavad, et rahvahääletusele jõuaks hästi läbitöötatud ideed ning võiduprojekti valimisel teaksid viimsilased täpselt, mille toetuseks oma hääle annavad,“ selgitas Liina Mugu.

Viimsi kaasava eelarve korras on täpsustatud ka ideekorje raames esitatavale ettepanekule seatud nõudeid. Lisaks üldsõnalisele kirjeldusele peab idee esitaja tegema mõnevõrra rohkem eeltööd, lisama ettepanekule eskiisi või joonise ning põhjalikuma selgituse.

Kogu protsessis muutub olulisemaks esitatud ideede vastavust nõuetele ja teostatavust analüüsiva komisjoni töö. Peamiselt vallavalitsuse spetsialistidest koosnev ekspertkomisjon peab hindama ettepanekute realistlikkust, pakkuma nende elluviimiseks sobilikke asukohti vallaruumis ning tagama, et lõpphääletusele jõuaks võimalikult hästi ettevalmistatud ettepanekud. Selleks on plaanis ideede esitamise ja hääletuse vahele jääval perioodil kohtuda ettepanekute esindajatega ning täpsustada ja vajadusel ühiselt arendada ideed edasi.

Viimsi valla kaasava eelarve kasutamise ideid võib esitada igaüks sõltumata elukohast. Ideede esitamisel tuleb lähtuda kaasava eelarve määruses sätestatud nõuetest ning kindlasti peavad ettepanekud sisaldama idee kirjeldust koos eesmärgi ja põhjendusega, miks just see projekt või algatus on valla jaoks oluline.

Ideede teostatavust ja vastavust sätestatud tingimustele analüüsib ekspertkomisjon. Teostatavuse analüüsi läbinud ideed paneb vallavalitsus rahvahääletusele, millel võivad osaleda vähemalt 16-aastased Viimsi valla elanikud. Kui võitjaks osutub mõni investeeringuobjekt, viib selle ellu vallavalitsus. Muude võitnud projektide elluviimine või ürituse korraldamine jääb aga võiduidee esitaja kanda ning vallavalitsus sõlmib temaga vastavasisulise lepingu.

Kaasavaks eelarveks on igal aastal 50 000 eurot ning võitjaks osutub rahvahääletusel enim hääli saanud projekt või projektid, mille kogusumma ei ületa kaasava eelarve mahtu.

Viimsi vallavalitsus viis kaasava eelarve menetluse läbi esmakordselt möödunud aastal. Mullu esitati 86 ideed, millest lõpphääletusele jõudis 57. 866 viimsilast hääletas Viimsi esimese kaasava eelarve võiduideedeks sisetingimustesse rajatava rulapargi ning hooajalise uisuplatsi.