Viimsis teenindab avalikke pakendijäätmete kogumispunkte kolm ettevõtet

31. märts 2021
Pildil on kogumiskonteinerid

Viimsi vald on sõlminud pakendijäätmete kogumise lepingu kolme erineva teenusepakkujaga. Vallas asub praegu kokku 24 avalikku pakendijäätmete kogumispunkti ning need on jagatud võrdselt kolme taaskasutusorganisatsiooni vahel.

Kui enne osutas avalike pakendipunktide teenindamise teenust vaid Eesti Taaskasutusorganisatsioon (ETO) ning üksikud klaasikonteinerid olid Eesti Pakendiringlusel (EPR), siis nüüd kogub EPR ka teisi pakendijäätmeid ning kolmanda pakkujana lisandus Tootjavastutusorganisatsioon (TVO).

Uute organisatsioonidega lepingute sõlmimine tõi kaasa konteinerite vahetuse, mis algas reedel, 26. märtsil. Kõiki punkte ei ole veel jõutud uute konteineritega varustada, aga lähiajal jõuavad mahutid kõikidesse punktidesse. Homme, 1. aprillil pannakse uued kogumismahutid üles Reinu ja Muuli teele. Osades punktides (Makrelli teel, Kelvingi külas, Aiandi teel, Randvere kooli staadioni parklas) ei ole hetkel klaasi kogumiskonteinerit, kuid seni võib klaasi panna segapakendi hulka.

Nädalavahetusel said uued kogumiskonteinerid väga kiiresti täis ning inimesed tundsid muret, miks neid koheselt ei tühjendatud. „Põhjuseks on see, et veograafik pole uutel vedajatel veel välja kujunenud. Ka vedajate varasemad kogemused muudest piirkondadest Viimsi puhul ei kehtinud, sest meil on väga tublid elanikud, kes liigiti pakendeid koguvad ja konteinerid täitusid oodatust kiiremini. Teavitasime organisatsioone pakendikonteinerite tühjendamise sagedasemast vajadusest ning soovime selle esimesel võimalusel paika saada,“ ütles valla keskkonna vanemspetsialist Toomas Luhse. „Valla heakorra spetsialist hoiab konteinerite täitumisel silma peal ning teavitab organisatsioone, aga kõikidel konteineritel on olemas ka vastava logistiku number, kellele saab tühjendamise vajaduses teada anda. Kui peaks juhtuma, et number ei ole loetav või teenindajat ei saa kätte, palume teavitada Viimsi vallavalitsust,“ lisas ta. Info võib saata e-postile: toomas.luhse@viimsivv.ee või helistada telefonil 602 8877

Kuivõrd pakendikonteinerid on täiesti uued, siis nende sees olevad kotid ei ole veel täielikult välja veninud ning konteinerite mahutavus võib olla esialgu pisut väiksem kui seni, kuid see paraneb ajapikku. Uute konteinerite puhul on tekitanud küsimusi ka luugi automaatne sulgumine, aga see on eesmärgipärane - automaatselt sulguv luuk hoiab ära prügi välja lendamise ja sademete sattumise konteinerisse.

„Jäätmete liigiti kogumine aitab keskkonda hoida ning meil on väga hea meel, et valla elanikud seda teevad. Soovime liigiti kogumist omalt poolt igati soodustada ja teenuse kvaliteeti parandada. Samuti on hea meel teatada, et nüüd pakuvad kõik taaskasutusorganisatsioonid ka kohtkogumise teenust,“ ütles Luhse.

Pakendipunktide asukohad on leitavad siin.