Viimsi vald rajab innovaatilist digiõppekeskkonda „Viimsi Digikool“

12. Mai 2020
pilt

Viimsi valla koolide õpilastele hakatakse looma digitaalset keskkonda „Viimsi Digikool“, kuhu on võimalik kokku koondada erinevate ainevaldkondade õppematerjalid, digitaalsed tunnid ja loengud.

Tänane haridusvõrk on digitaalselt killustunud. Õpilased vajavad ühtset keskkonda, mille kaudu võimaldatakse ligipääs reaalajas või järelvaadatavalt õppetundidele- ja materjalidele. Eriolukorra ajal on e-tunde läbi viidud erinevates rakendustes nagu näiteks Zoom, Google Meet jne, mistõttu võib vajalik informatsioon õpilastel kergelt kaduma minna.

Uus lähenemine annab võimaluse õppematerjalid kokku koondada ühtsesse digikeskkonda, mis võimaldab neid jagada ka teiste koolide ning klassidega. Seeläbi saavad valla koolid omavahel veel efektiivsemalt koostööd teha ja paindlikumalt lahendada aineõpetuse tundide andmist.

„Tänane maailm on tõestanud, et distantsõpet on võimalik teostada, nüüd tuleb võimalused veel paremaks kujundada,“ ütles Viimsi valla arendusosakonna juhataja Mailis Alt. Loodav digiõppekeskkond võimaldab õpilastel tundides osaleda või materjale läbi töötada ka väljapool kooli, olles haige või hoopis reisil. „Viimsi Digikooli“ eesmärk on koondada tunnis kasutatavad materjalid ühte veebikeskkonda, mille kaudu on võimalik neid hiljem taaskasutada ja ühest kohast leida,“ lisas Mailis Alt.

„Usun, et keskselt juhitav digiõpperakendus annab omavalitsusele oluliselt laiemad võimalused õppekvaliteedi tõstmisel, ressursside juhtimisel ning haridusvõrgu edasiarendamisel. Nii tõuseb ka meie hariduse kvaliteet, õpilastel teadmiste ja oskuste omandamise kiirus ning langeb õpetajate koormus järeleaitamistundide läbiviimisel,“ ütles Viimsi vallavanem Illar Lemetti. „Oleme valmis koostööks ettevõtlussektoriga erinevate digiõpet edendavate lahenduste katsetamisel,“ lisas ta.

„Digikool pakuks valla koolidele mitmeid uusi võimalusi, mis aitavad lahendada distantsõppe kitsaskohti. Kindlasti väheneb koheselt järeleaitamistundide maht, saaksime täiendusena kasutada erinevate koolide huvitavaid materjale ja külalisesinejaid, mis omakorda annaks õpetajatele ajalist lisaressurssi,“ lisas Viimsi Kooli direktori kt Peeter Sipelgas.

„Viimsi Digikooli“ prototüüp ehitatakse valmis 1. septembriks 2020 koostöös Viimsi ja Prangli kooliga. Uue kooliaasta esimeses pooles on kavas prototüüpi testida erinevate vanuserühmadega.