Viimsi vald toetab laste ja noorte vaimset ning füüsilist arengut

2. veebr 2024
Sport

31. jaanuaril Viimsi vallavalitsuses vastu võetud otsusega suurendati valla eelarvest spordiklubides treenivate Viimsi 7-19aastaste harrastajate sporditegevuse toetuse baassummat.

Vallavalitsuse 31. jaanuari istungil vastu võetud otsusega suureneb baassumma aastas harrastaja kohta 15,25%, tõustes 325 euroni. 7-19aastaste harrastajate sporditegevuse toetuse eraldamine on seotud 1. jaanuari seisuga elanikuks registreerimisega ehk siis toetust eraldatakse spordiklubidele nende harrastajate kohta, kelle mõlemad vanemad või üksikvanem on registreerinud end valla elanikuks ning panustavad maksutuluga Viimsi valla arengusse.

Vallavanem Illar Lemetti sõnul jätkab vald laste ja noorte vaimse ning füüsilise arengu toetamist.
„Meie järeltulevate põlvede vaimsest ja füüsilisest tervisest sõltub meie tulevik. Kolmapäeval tunnustati riigi tasandil meie huvikoole, millede tegevusse me oleme viimastel aastatel palju panustanud. Mida paremad on  võimalused treenimiseks, seda tervemad inimesed on ja seda paremaid sportlikke tulemusi saavutatakse,“ ütles vallavanem Illar Lemetti.

Kokku eraldatakse toetust 1582 noorele spordiharrastajale, kes käivad 79 spordiklubis.

Volikogu spordi- ja liikumisharrastuse komisjoni esinaise Siiri Visnapuu sõnul aitab toetus klubidel keerulistes majandusoludes paremini hakkama saada.
„Majanduses toimuvad muutused mõjutavad ka spordiklubisid ja nende tegevust. Meie soov on see, et Viimsi noortel oleksid jätkuvalt head sportimisvõimalused heade treenerite käe all. See toetus aitab kindlasti sellele kaasa,“ ütles Siiri Visnapuu.

Kaija Mägi
haridusosakond