Viimsi volikogu avaldas umbusaldust revisjonikomisjoni esimehele

22. Sept 2020
Ants Erm

Viimsi vallavolikogu avaldas täna toimunud istungil umbusaldust revisjonikomisjoni esimees Ants Ermile, otsuse poolt hääletas 12, vastu oli kolm ja erapooletud kolm volikogu liiget.

Umbusalduse algatajate hinnangul ei ole revisjonikomisjon oma tegevuses lähtunud õigusaktides sätestatud nõuetest revisjonide läbiviimisel ja tulemuste koostamisel, vallavalitsusele revisjoniakti saatmisel ning arvamuse küsimisel, samuti volikogule tööplaani aruande esitamisel. Ühtlasi on umbusalduse algatajad seisukohal, et rikutud on olulisi põhimõtteid, millest revisjonikomisjon on kohustatud oma töös lähtuma.