Innovatsioon Viimsi veeprobleemidele – hallvee ja sademevee puhastamine

29. nov 2023
foto

Viimsi vald on seisnud suvistel põuaperioodidel korduvalt silmitsi veepuudusega ning kurb tõsiasi on see, et olukord on muutumas üha tavalisemaks. Veenappus mõjutab otseselt nii elanike igapäevast elukorraldust kui ka ümbritsevat keskkonda. 

Inimestel on palutud vett kokku hoida ning võimalikult palju seda taaskasutada. Kahjuks on aga lahendused selle teostamiseks olnud üsna piiratud, et mitte öelda olematud.

Probleemi olemasolu mõistmisel on oluline vaadata lahenduste poole, mis aitaksid leevendada veekriisi ning muuta elanike harjumusi veekasutuses. 

Miridon on toonud Eesti turule kaks kaasaegset ja jätkusuutliku lahendust: hallvee puhastusseadme Hydraloop ning sademevee puhastusseadme Rain. Seadmed võivad olla võtmeteguriks Viimsi veeprobleemide leevendamisel ja säästliku veekasutuse tagamisel.

Hallvee taaskasutus
Lastega perekonnad tarbivad kalendrikuus keskmiselt 15 m3 vett, millest umbes 45% on võimalik taaskasutada. See tähendab, et säästa on võimalik peaaegu pool igapäevaselt tarbitavast joogivee kogusest, mida seni on otse kanalisatsiooni suunatud.

Hallvesi, mis tekib kodudes duši all käimisel, kätepesul, pesupesemisel ja muude igapäevaste tegevuste käigus, sealhulgas soojuspumpade ja kliimaseadmete kondensaatvesi, on olnud seni raisatud ressurss. Üldjuhul jõuab selline vesi läbi kanalisatsiooni reoveepuhastitesse, kus energia, keemia ja jäätmekäitluse kuluga tehakse sellest piisavalt puhas vesi, mida tagasi loodusesse lasta.

Hydraloop kogub, puhastab ja võimaldab hallvee taaskasutamise erinevates, ent vajalikes majapidamisfunktsioonides nagu näiteks WC-pottide loputusvesi, pesupesemine, aiakastmine ning ka basseinide täitmine. Seade tagab puhta, ohutu ja desinfitseeritud vee. Lisaks säästlikule veekasutusele aitab seade kaasa ka üldise veepuhastuse ja -kvaliteedi parandamisele, tagades puhtama elukeskkonna.

Sademevee puhastus
Enamikes Eesti piirkondades esineb joogivee kvaliteediprobleeme, mis nõuavad vastavusse viimiseks puhastusprotsesse, mille käigus kulub nii vett kui ka energiat. Maapinnast vee väljapumpamisele on seatud kindlad piirangud ning luues olukorra, kus inimesed lisaks tavategevustele kastavad ka oma aedasid, tekib vee-ettevõtetel olukord, kus vee väljapumpamine on ohtlik puurkaevudele ning ka joogivee kvaliteedile.

Kuigi Eestis sajab vihma märkimisväärsel osal aastast, on meil ka kuivaperioode, et kasvatada aiasaadusi ning ilutaimi, sealhulgas muru. Majaomanike seisukohast on mõistetav, et kuivav muru ja närtsivad lilled ei moodusta atraktiivset vaatepilti. Samas tuleb tunnistada, et joogivesi ei ole ressurss, mida tuleks kulutada oma aia hooldamiseks. 

Joogivee säästmiseks on igati mõistlik ära kasutada võimalus, mis meile taevast alla sajab. Miridoni tootevalikus olev seade Rain sobib sademevee puhastamiseks ja taaskasutamiseks. 

Kõige otstarbekam on vihmavett koguda katustelt, kuna seal leidub minimaalselt setteid, liiva ja naftasaadusi. See väärtuslik ressurss suunatakse kogumismahutisse ning seejärel läbib puhastusprotsessi. Seadme Rain abil toimub vee põhjalik puhastamine, mille käigus eemaldatakse mikroobid ja muu mustus. Seejärel saab puhastatud vett kasutada näiteks aiakastmiseks või teiste igapäevaste vajaduste katmiseks (WC-potti, pesupesemisse jne). Kusjuures pärast täiendavat puhastusprotsessi vastab vesi joogivee standarditele.

Väikesed sammud viivad suurte muutusteni. Seadmete Hydraloop ja/või Rain kasutuselevõtt mitte ainult ei vähenda vee tarbimist, vaid aitab kaasa ka keskkonnasõbralikule ja säästlikule elustiilile.

Hea teada
Sobiva lahenduse leidmisel nõustab klienti Miridoni müügipersonal ning paigaldamisel on abiks ettevõtte paigaldusmeeskond. Kontaktid: Miridon OÜ, +372 506 6775, miridon@miridon.ee, www.miridon.ee.

Mihkel Klaassen
Miridon OÜ tegevjuht

Fotol Mihkel Klaassen