Kokkuvõte liikumist täis aastast

29. nov 2023
foto

Viimsi teema-aastatest on kujunemas traditsioon ning kultuuriosakonnal on olnud au kaks aastat järjest seda traditsiooni eest vedada. Kui eelmise aasta teema oli kultuur, siis 2023. aasta on nii üleriigiliselt kui ka Viimsis olnud liikumisaasta. Selle eesmärk on olnud tekitada inimestes rohkem huvi liikumisharrastuste ja tervislikumate eluviiside vastu. 

Üleriigiliselt on Liikumisaasta 2023 korraldusmeeskond juhtinud tähelepanu tõsiasjale, et vaatamata tasahaaval paranevatele statistilistele andmetele on Eesti endiselt paarikümne protsendi kaugusel Põhjamaadest, kus liigub regulaarselt vähemalt kolmveerand elanikkonnast. Ja liikumine ei tähenda vaid tulemuse peale sportimist. Kultuuriosakonna soov on sel aastal olnud ka see, et tähelepanu saaks kõigile võimetekohane liikumisharrastus.

Millised liikumissündmused on aasta jooksul toimunud?
Eestlased on aktiivsed rahvaspordisündmustel osalejad. Ka Viimsis on paar traditsioonilist spordisündmust, mis seda fakti tõestavad. Need on aastakümneid kestnud Prangli spordipäev ja Viimsi jooks. Selle tõttu algatas Viimsi vallavalitsus liikumisaastal esmakordselt kolmest etapist koosneva Viimsi rahvaspordisarja. Talvel kehvade lumeolude tõttu ära jäänud suusatamise etapp toimus 5. augustil hoopis Viimsi kepikõnni karikavõistluse etapina. Kusjuures see etapp oli soojendussündmuseks absoluutselt esimestele Eesti kepikõnni meistrivõistlustele, mis toimusid nädal pärast Viimsis toimunud etappi. 13. mail toimus järjekorras 35. Viimsi jooks. Jooksjaid oli seekord rekordiliselt palju, näiteks noorte- ja lastejooksudel osalejate arv ületas kahekordselt eelmise aasta numbreid. Rahvaspordisarja viimaseks etapiks oli 30. septembril toimunud Viimsi rattakross ja rattapäev. Esmakordselt toimunud sündmusel oli korraldajate sõnul isegi üllatavalt palju rattureid. 

Traditsioonilistest spordisündmustest toimusid MTÜ Viimsi Sport poolt algatatud Viimsi trepijooks Põhjakonna trepil ja Viimsi rattaretk, mis viis sel aastal pealinna ehk tutvuma Viimsi ajalooga Pirital. Ühtlasi on Viimsi vallas tegutsevad spordiklubid korraldanud erinevatel spordialadel kohalikke meistrivõistlusi ning palju liikumissündmusi.       

Hea uudis on see, et esimese aasta positiivse kogemuse pealt on vallavalitsus otsustanud kolmeetapilise Viimsi rahvaspordisarja korraldada ka 2024. aastal. Määrige suuski, pange jooksutossud valmis ja õlitage rattakett ning kergitame üheskoos 2024. aasta sarja osalejate numbrid uute rekordite poole. 

Millised liikumisaktsioonid on toimunud?
Aasta alguses tegi kultuuriosakond koostööd Liikumisaasta 2023 projektimeeskonnaga ning Viimsi koolidega. Märtsis kuulutati üheskoos välja liikumisaktsioon “Vunki juurde”, mis kutsus Eesti kooliperesid üles videoga jäädvustama koolis toimuvat liikumispausi või muud liikumissündmust ning seejärel esitama video tegemise väljakutse järgmisele koolile. Maikuu lõpuni toimunud ja Viimsi koolidest alanud aktsioonist võttis osa üle 60 kooli üle Eesti.

Liikumisaasta raames on igal kuul olnud Viimsi vallavalitsuse infokanalites fookuses üks Viimsis populaarne spordiala: jaanuaris jõusaalisport, veebruaris suusatamine, märtsis tennis, aprillis jalgpall, mais kergejõustik, juunis kettagolf, juulis võrkpall, augustis jalgrattasport, septembris käsipall, oktoobris korvpall, novembris lauatennis ja detsembris ujumine. Soov on olnud avada mitte ainult Viimsis tegutsevate spordiklubide tausta, vaid ka nende konkreetsete spordialade ajalugu ja alaga alustamise põhitõdesid.

Kuidas on arenenud Viimsi sporditaristu?
Liikumisaasta tähendab lisaks sündmustele ja aktsioonidele ka võimaluste loomist liikumiseks. Laiakülas avas kultuuriosakond sel aastal Pähklimänni spordipargi. Aktiivselt on tegeletud palju tähelepanu pälvinud Viimsi jalgpallihalli projekteerimisega ning hetkel oodatakse jalgpallihalli osas planeeringumenetluse tulemusi. Alustatud on Viimsi spordihalli projekteerimisega gümnaasiumi kõrvale ning ühtlasi on alustatud sisendi küsimisega Randvere spordipargi planeerimiseks kohaliku staadioni tagusele alale. Üks suuremaid ehitusprojekte sel aastal on Haabneemes asuva Karulaugu terviseraja neljas etapp. Selle valmimisel saab terviserajal liikuda Viimsi mõisa pargist kuni Vimka mäepargini. 

2023. aasta talv jääb meelde ka esimese külmutusseadmega uisuväljaku rajamisega Viimsis ning nüüd saame öelda, et Viimsi uisuväljak on avatud juba teist aastat järjest. 

Ehitus- ja kommunaalosakond on omalt poolt panustanud Tammneeme kergliiklustee ehitusega, millega koos valmis ka välijõusaal. Nurme põigu ja Küti tee ristmikul on peagi valmis saamas spordiväljaku renoveerimine ja sinna ka lisaseadmete rajamine. Liikumisvõimaluste suurendamiseks olid olulised projektid ka Kesk tee jalgrattatee ehitus ning rannavõrkpalliväljakute liiva vahetamine ja reguleeritavate võrkpallipostide paigaldamine. 

Aasta tõi rõõmsaid uudiseid ka kõigile ujumise harrastajatele, sest Viimsi kooli bassein renoveeriti ning valmis ka Randvere kooli ujula.

Muudatused liikumise või spordiga seotud kordades
Selle jaoks, et Viimsi spordivaldkond saaks edasi areneda, on vallavalitsusel tulnud sel aastal teha ka vajalikke otsuseid. Uuendati aastast 2014 kehtinud spordiväljakute hinnakirja, kuna taristu hooldamiseks ja uue loomiseks on tarvis sporditaristu hinnakiri hoida vastavuses ühiskonnas toimuvaga. Ühtlasi sai koostöös haridusosakonnaga ettevalmistatud volikogu jaoks sporditegevuse toetamise korra muudatused. Alates 2024. aasta sügisest makstakse klubidele 7–19-aastase noore eest sporditoetust vastavalt rahvastikuregistri andmetele. Muudatuse peamine sisu on selles, et edaspidi annab vald eelarvest toetust spordiklubidele vaid nende laste ja noorte eest, kelle mõlemad vanemad või üksikvanem on registreeritud Viimsi valla elanikuks. Muudatuse taustaks on soov tagada valla avalike teenuste areng ja kvaliteedi jätkusuutlikkus ning selguse loomine toetussüsteemis. See on ühtlasi õiglane nende inimeste suhtes, kes juba täna oma maksudega Viimsi valla arengusse panustavad. Soodustuste ja toetuste saamisel on kõigile arusaadav, et valda sissekirjutatud inimestel on põhjendatult eelised.

Aitäh kõigile panustajatele
Viimsi on kiiresti arenev piirkond ning viimsilased on aktiivsed liikujad ja sportijad. Vallavalitsus pingutab igal aastal selle nimel, et liikumis- ja sportimisvõimalused Viimsis areneksid. Viimsi liikumisaasta 2023 on olnud hea võimalus tervise ja liikumise teemadele tähelepanu pööramiseks, aga liikumisaasta lõppemisega ei saa sugugi töö neil teemadel otsa. Kultuuriosakond tänab kõiki Viimsi spordiklubisid, -sündmuste korraldajaid, vabatahtlikke, toetajaid, sündmustel osalejaid, aktiivseid liikujaid ning sportlasi panuse eest liikumisaastal ning soovib kõigile valla elanikele liikumisrõõmu ka edaspidiseks!

Harri Ausmaa
kultuuriosakonna juhataja

Foto: Raigo Tõnisalu