Kollase koti kampaaniat tutvustati külades toimunud infopäevadel

29. nov 2023
foto

Käesoleval aastal otsustas Viimsi vald koos taaskasutusorganisatsioonidega proovida uutmoodi lähenemist pakendite sorteerimisel ja kollase koti teenust tutvustava info edastamisel. Varasemalt postitati kollased kotid ja infolehed külade kaupa elanike postkastidesse – nii said kõik soovijad tasuta teenust proovida ning kellele see sobis, sõlmis lepingu. Sel aastal korraldasime lisaks otsepostitustele kahes külas ka infopäeva.

MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon kasutas mainitud kampaaniat otsepostitamise viisil tänavu Metsakasti külas, kuhu saadeti välja 562 ümbrikku. Iga ümbrik sisaldas 150 l pakendikotti, sorteerimisjuhendit ning teenust tutvustavat flaierit üleskutsega koguda ühe kuu jooksul majapidamises tekkivad pakendijäätmed kollasesse kotti ning panna need kokkulepitud päeval tänava äärde välja. Nii kogus autojuht kokku 71 uut kollast pakendikotti ja enamus kasutajatest sõlmis hiljem ka lepingu. 

Infopäevad Kelvingis ja Rohuneemes
Tootjavastutusorganisatsioon OÜ koos Viimsi vallavalitsuse keskkonnaosakonnaga viis septembris Kelvingi külas ning novembris Rohuneeme külas läbi infopäevad, kus inimestel oli võimalik küsida üldisemat infot jäätmete liigiti kogumise kohta. Saime lükata ümber või kinnitada ringlevaid müüte pakendite liigiti kogumise ning nende edasise saatuse osas ning vaadata üle, mis üldse on pakendid ning millised ja mis kujul need kollasesse kotti või avalikesse pakendipuntidesse jõudma peaks. 

Kuigi Kelvingis toimuvast infopäevast võttis osa neli Kelvingi küla elanikku, loeme infopäeva edukaks, sest osalejatega toimus informatiivne ja konstruktiivne arutelu. Isegi, kui osalejate arv oli tagasihoidlik, siis külasisese kommunikatsiooni ning suhtluse käigus jõudis infopäevalt saadud teadmised palju laiema ringini. 

Novembris toimus infopäev Rohuneeme külas, kus osalejate arv ületas kahekümne piiri. Vaatamata külmale ilmale said kõik tekkinud küsimused ja murekohad vastuse ning nii mõnigi külaelanik lahkus innukalt kollane kott näpus.
Lisaks infopäevadele viis Tootjavastutusorganisatsioon OÜ oktoobri alguses Viimsi Keskuses läbi kampaania, kus ühel laupäevasel keskpäeval kõnetati kokku ligi 50 keskuse külastajat ning jagati soovijatele testimiseks viis kollast kotti. Viimsi vallavalitsus ja tootjavastutusorganisatsioonid jätkavad kindlasti erinevate kampaaniatega, millega soovime elanike teadlikkust pakendite liigiti kogumise osas tõsta.

Müüdid ja mured
Lisaks küsimusele, millised jäätmed pakenditeks üldse liigituvad, oli kindlasti üks segadust tekitavamaid kohti see, kas ja kui puhtaks tuleb pakendeid enne konteinerisse või kollasesse kotti panemist pesta. Pakend peab olema nii tühi ja puhas, et see ei määri teisi pakendeid ka kokku surudes või pressides. Pakendeid eraldi pesema ei pea, kuid võib kergelt loputada, et saada viimanegi tilk pakendist välja enne selle edasise teekonna algust.

Mis üldse on pakend, mis sobib kollasesse kotti või avalikesse pakendipunktidesse? Tarbija ei pea pakendite liigiti kogumisel mõtlema selle peale, kas seda pakendit saab taaskasutada, ümber töödelda või mitte. Tarbija jaoks liigitub pakendiks kõik see, mis on mingi toote ümber ning selle koht on segaolmejäätmetest eraldi pakendikonteineris või kollases kotis. Ka nendest materjalidest tehtud pakendid, mille osas puuduvad täna oskused või nõudlus ümbertöötlemiseks, võivad tehnoloogia arengu ja tootearenduse tulemusel juba homme olla ringlusesse võetavate pakendite hulgas. Kokkuvõtlikult tuleb tarbijal täna liigiti koguda igasugune pakend ja seda ilma ülemõtlemata. Hea on teada, et pakendid, mis koosnevad mitmest erinevast materjalist nt kanafilee pakend, mille all on tugev plast ning peal kile, tuleks enne pakendikotti panemist omavahel eraldada. Selliselt on sorteerimiskeskuses hiljem võimalik need tehnoloogia abil juba suunata kumbki õigesse kohta.

Tasub teada
Jaanuarist 2023 on pakendijäätmete mahuti kohustuslik kõikidel Viimsi kinnistutel, millel on vähemalt viis korterit, sh ridaelamud, kus on vähemalt viis boksi. Eramajad ja kuni nelja korteriga elamud võivad kasutada tasuta kollase koti teenust või valida samuti mahukama pakendikonteineri.

Aet Põld
keskkonna vanemspetsialist

Foto: Taavi Rebane