Merepääste on väikesaare elanikele hädavajadus

20. märts 2024
foto

Prangli saar on väike, aga oluline saar Viimsi poolsaare lähedal, kus on inimesed elanud umbes 700 aastat. Tegelikult on Prangli ainuke saar Põhja-Eestis, kus püsielanikkond on ka nõukogude okupatsiooniaja üle elanud. Kogu selle aja on siinsed elanikud õppinud arvestama merega, mis alati pole sile ja rahulik ning kus paratamatult aeg-ajalt tekib olukordi, kus mõni meresõitja hätta satub. Seega võib öelda, et merepäästega on Prangli saarel tegutsetud aastasadu.

Vabatahtlik organiseeritud merepääste kui selline alustas saarel paarkümmend aastat tagasi. Tollaste entusiastide jaks vaibus kahjuks mõnede aastate eest ja paar aastat tagasi tegi Viimsi vald saare praegustele esindajatele ettepaneku luua saarele uus merepäästeüksus. 2022. aastal loodigi MTÜ Prangli Vabatahtlik Merepäästeühing, mis seadis eesmärgiks taastada merepäästevõimekus Prangli, Aksi ja Rammu saarte ümbruses.

Võrreldes mandri-Eestis paiknevate üksustega on püsielanikkonnaga väikesaarel asuv ühing pisut erilises olukorras. Põhimõtteliselt ei saa siin rääkida merepäästega tegelemise võimalusest, vaid hädavajadusest. Saareelanikud, saarel suvitajad ja saarekülalised peavad igapäevaselt saama üle mere liikuda. Üsna tihti tehakse seda lisaks liinilaevale ka väikeste alustega ja väga erinevate ilmaoludega. Soodsa asukoha tõttu liiguvad siit lähedalt aasta-aastalt järjest suureneval hulgal mööda huvilaevnikud erinevatel väikelaevadel.

Tuleb tunnistada, et merepäästeühingu võimekuse saavutamine uuele ühingule polnud nii lihtne, nagu algul see entusiastlikele asutajatele võis tunduda. Ootamatult tuli rinda pista PPA mõningase vahepealse usalduse kaotusega Prangli saare elanike võimekusse ja soovi merepäästega tegeleda. Koostöös Viimsi vallavalitsusega see tasapisi siiski õnnestus ning mitmete tublide eratoetajate ning loomulikult PPA ja valla abiga õnnestus saarel organiseeritud merepäästeline valmisolek 2023. aasta sügiseks taastada.

foto

Täna on MTÜ Prangli Vabatahtlikus Merepäästeühingus 23 entusiastlikku liiget, kellest enamus on saare püsielanikud, aga on ka hooajaliselt saarel viibivaid suvitajaid ja saareelanikele lähedasi sõpru. 2023. aasta augustis leiti võimalus ühingu kasutusse anda seni PPA kasutuses olnud korralik merepäästealus Boomeranger C-110. Kuna osad ühingu liikmetest on ka kohaliku kiirabiüksuse töötajad, siis üks esimesi ühingu õppusi oli pühendatud koostööle Prangli saare kiirabibrigaadiga, kellel tekib aeg-ajalt vajadus kiirelt abivajajaid saarelt mandrile toimetada ja ühingu päästekaater loob selleks unikaalse võimaluse. Viimsi vallavalitsus on andnud ühingu kasutusse osa saare päästekuurist, kus saab vajalikku varustust päästetööde vahelisel ajal kuivas ja soojas hoida.

Kuna igasugune vabatahtlik tegevus on paratamatult seotud kuludega, siis on ühing ülimalt tänulik kõigile oma rahalistele toetajatele. Lisaks PPA-le ja Viimsi vallavalitsusele on juba tekkinud mõned eraisikud, kes igakuiselt oma vahenditest ühingu tegevusse panustavad. Tegijad loodavad siiralt, et tekib veelgi juurde inimesi või ettevõtteid, kes saavad aru Prangli saarel tegutseva merepäästeüksuse vajalikkusest ja näevad võimalust seda toetust materialiseerida, tehes annetuse MTÜ Prangli Vabatahtliku Merepäästeühingu kontole EE982200221079424700.

Marika Linholm
Prangli vabatahtliku merepäästeühingu liige

Fotod: erakogu