Noorsoo- ja hariduskomisjoni ootab projektitaotlusi

9. mai 2024
foto

„Misasi see noorsoo- ja hariduskomisjoni veel on?“ võite ehk küsida. Aus küsimus – ilmselt oleksin veel umbes kolm aastat tagasi täpselt sama küsinud. Seega vastan: noorsoo- ja hariduskomisjoni on vallavolikogu komisjon. See tähendab, et komisjonis on liikmed kõikidest volikogus esindatud erakondadest ja valimisliitudest, lisaks esindaja ka Viimsi noortevolikogust. 

Meie peamine ülesanne on anda oma nõu ja arvamus volikogu õigusaktide eelnõudele, enne kui need volikogusse hääletamisele lähevad. Lisaks teeme tihedat koostööd valla haridusosakonna, abivallavanema ja kõigi valla allasutustega. 

Kuidas projektitaotlused siia puutuvad?
Toetuste jagamine ja projektide toetamine ei ole tõepoolest noorsoo- ja hariduskomisjoni peamine ülesanne, küll aga on meil ka sel aastal 10 000-eurone eelarve, millega saame hariduse ja noorsootöö arendamiseks loodud projekte toetada. 

Kuna valla allasutused seda konkreetset toetust taotleda ei saa, siis on sel aastal taotluste arv ootamatult kokku kuivanud. Hetkel on läbi juba kaks taotlusvooru ning meile on laekunud ainult üks (!) taotlus. Küll aga ei taha uskuda, et head mõtted ja projektid Viimsi vallast kadunud on. Seega kutsume üles hariduse ja noorsootöö suunaga projekte nii koostama kui ka toetuse saamiseks esitama.

Milliseid projekte toetame?
Kõik esitatud projektid läbivad komisjonis hindamise. Eelistatud on need projektid, mis on tehtud kohaliku MTÜ või eraisiku poolt, suunatud laiemalt Viimsi noortele, kus on olemas omafinantseering või kaasfinantseerija ning kogu projekt on põhjalikult läbi mõeldud ning ära kirjeldatud. Pärast hindamist teeb komisjon projekti toetamiseks omapoolse ettepaneku, haridusosakonna juhataja kinnitab selle ning taotlejaga sõlmitakse leping. Kuu aja jooksul pärast projekti lõppemist on vajalik esitada ka aruandlus – nii nagu projektitoetuste puhul ikka.

Kindlasti ei pea kartma, et projekt peab olema väga suuremahuline või vastupidi – väga väike. Oleme läbi aastate toetanud nii suuremaid kui ka väiksemaid tegevusi. Näiteks on teiste hulgas toetuse saanud nii Viimsi noortevolikogu kui ka Viimsi koolide õpilasesinduste tegevused, Karulaugu loovuse ja terviselaager, lavastus „Lõplik või lõpmatu“, Montessori haridust tutvustavad vanemate loengud, „Trompetikõla“, Europeade 2023 tantsufestivalil osalemine ja paljud teised. 

Kuhu ja kuidas projekt esitada?
Sel aastal on taotluse esitamisel veel kaks vooru, tähtaegadega 5. juunil ja 5. oktoobril. Ehk et kui juuniks veel projekti kokku kirjutada ei jõua, siis tasub sihtida oktoobriks. Küll aga võiks arvestada, et komisjonil võib tekkida projekti kirjeldust lugedes täiendavaid küsimusi, mistõttu on tark võib-olla isegi natuke tormata. 
Taotlusi saab mugavalt esitada SPOKU iseteeninduskeskkonnas: iseteenindus.viimsi.ee. Lisainfot saab haridus- ja noorsootöö spetsialistilt Kadi Bruusilt, kirjutades e-posti aadressile Kadi.bruus@viimsivv.ee või helistades numbrile 602 8862.

Anneli Laines-Ensling
noorsoo- ja hariduskomisjoni esimees

Foto: Aron Mikkor