Päikest täis nädal – Randvere kool 10

17. mai 2023
foto

Randvere kool on jõudnud oma esimese ümmarguse sünnipäevani – 25. aprillil täitus koolil 10 aastat. Juubelit tähistati pea poolteist nädalat.

Sünnipäevanädala igale päevale oli planeeritud erinevad teemad ja tegevused. Esmaspäeval jõudsid koolimaja koridoridesse ja galeriisse kunstiõpetaja Geitrud Toateri eestvedamisel valminud kaunid ikebanad, õpilaste kunstitööd ja pikkadel vahetundidel oli kõigil võimalus aulas panustada ühisjoonistusse.

Teisipäeva vallutasid koolipäeva sportlikud tegevused. Kehalise kasvatuse õpetajad olid ette valmistanud orienteerumisraja nii Randvere külas kui ka metsas, kus kontrollpunktides olid küsimused kooli kohta.

Ajaloopäeva kõrghetkeks oli kindlasti ajalootund, mille viis 5. ja 6. klassidele läbi meie endine õpetaja Mare Müürsepp, kes on viimastel aastatel tegelenud Randvere kooli vanema ajaloo kokkupanemisega. Muide, kas teadsite, et Randvere kool asutati juba aastal 1864? Kui ei, siis info leiab kooli koduleheküljelt alateema „Kõigile“ alt. Lisaks toimus Kuldvillak, mille teemad ja küsimused oli ette valmistanud ajalooõpetaja Marek Männik. Küsimused puudutasid kooli põhiväärtusi, sümboolikat ning traditsioone. 4. a klass klassijuhataja Kirsti Haugi eestvedamisel oli ajaloopäeva fookuseks haridus Randveres. 

Kõige suursugusemaks kujunes neljapäev, mil toimusid pidulik kontsert-aktus ja õhtune pidu. Üritusele olid kutsutud endised töötajad, vilistlased, valla ja hoolekogu esindajad ning a lapsevanemad. Kontsert-aktusel astusid üles koorid, solistid, võimlejad, rahvatantsijad ja erinevate klasside kooslused – kes mängisid pilli, kes laulsid. Suurimateks üllatajateks olid spetsiaalselt sünnipäevaks kokku kutsutud meeskoor, kuhu kuulusid õpetajad, noormehed ja kaasava kooli poisid, ning õpetajate koor, kes koos solistide Merili Johansoni ja Inger Fridoliniga esitasid laulu “Kass Betty laul sõprusest“. Lisaks koolijuht Stanislav Nemeržitski tervitustele said sõna nii abivallavanem Marju Aolaid kui ka kooli taaslooja, endine direktor Leelo Tiisvelt. Leelo meenutas sooja sõna ja hea tundega just kogukonda ühendavaid sündmusi, olgu need siis kevadine ball, talgud või heategevuslikud laadad, ning tõdes, et ka täna koolimajja sisse astudes tundis ta end sama koduselt, sama mõnusalt ja sama hästi, kui siit lahkudes. Rõõmuga vaatas Leelo koolimaja “kõnelevaid seinu”, mis endiselt elavad läbi laste omaloomingu ja kõige, mis on inimese kasvamiseks oluline. 

Kontsert-aktuse järel oli kooli hoolekogu esindajal Priit Robasel üle anda tänukink Leelole Tiisveltile – kooli aula juures õuepesas on nüüd “Leelo Tiisvelti tarkuse pink”, millel istudes tulevad kindlasti pähe parimad mõtted ja ideed. 

Õhtu lõpus sai kogu koolipere osa kontserdist, mille andis Karl-Erik Taukar Band. Reede hommikul tervitasid koolijuht Stanislav ja kooli maskott Randu kõiki koolimajja sisenejaid sünnipäeva puhul ja pakkusid kommi. Esimese tunni ajal valmistasid kõik klassid küpsisetorte, teise tunni ajal koguneti koolimaja ette õue, et võtta koht sisse number kümnel, mida lapsevanem Tõnis Rebane taas drooni abil pildile püüdis.

Sünnipäeva-aasta kestab ja sellega seoses tegevusi tuleb kindlasti veel. Näiteks on hetkel veel kõigil klassidel võimalus kinkida kooli raamatukogule raamat, mida saavad laenutada nii koolipere kui ka kogukond. Elagu Randvere kool!

Liina Savolainen 
Randvere kooli huvi- ja projektijuht 

Foto: Tõnis Rebane