Ajalugu | Viimsi vald

Ajalugu

Viimsi poolsaare ajalugu ulatub tagasi 3.-4. sajandisse. Seda tõendavad 1990. aastal toimunud muinaskalmete väljakaevamiste tulemused Pärnamäel, kus avastati üle 200 väärtusliku muinasleiu. Varasemad kirjalikud teated Viimsi kohta ulatuvad Taani hindamisraamatu järgi 13. sajandi keskele.

Viimsi poolsaare inimsasutsuse varaseimad juhuleiud ulatuvad Neoliitikumi perioodi kuni 5000 aastat e.Kr.  Vanima asulakoha säilmeid on leitud (kokku avastati üle 200 väärtusliku muinasleiu) Viimsis Pärnamäe maasäärel, mille vanuseks loetakse aega 2000 e.Kr.

1219. a ristiti kohalikud elanikud taani vallutajate poolt. 1241. a märgitakse esmakordselt Taani hindamisraamatus (Liber Census Daniae) nn. Suures Eestimaa nimistus Revala kihelkonna, Jõelähtme kirikuringkonnas seitsmeadramaalist küla - Uainra (häälda Vianra, Viama), mis kuulus Taani kuningale või Tallinna linnusele. 1271. a asutati Viimsi poolsaarel rootslaste vallutusretkede ja sisserände tulemusel küla – Apones (Haabneeme). Keskajal asustasid Haabneemet rootslased, kellel oli seal väike mõis (Habbinem) ja kindlus. Mitorannes (Miiduranna) nime mainitakse aastast 1588.

Liivimaa Ordu eraldas (müüs) 15. sajandil Pirita kloostrile oma Tallinna linnuse peamised valdused Viimsi poolsaarel ning klooster rajas Viimsi põlisküla maadele mõisa. Viimsi mõisa rajas Pirita klooster 1471. a.  

Viimsi mõisa rajas Pirita klooster 1471

 

 

 

Pärast kloostri hävitamist 1577. a kuulus mõis Rootsi kroonule, alates aastast 1629 Tallinna bürgermeister Otto Derenhtalile. Eesti Vabariigi 1919. a maareformiga anti Viimsi mõis kindral Johan Laidonerile autasuna teenete eest Vabadussõjas. Nõukogude perioodil asus mõisahoones nõukogude armee Põhjalaevastiku luurevalitsuse 8.mereraadiosalk. Praegu asub hoones Eesti Sõjamuuseum – kindral Laidoneri Muuseum.

26. jaanuaril 1919. a toimus Viimsi koolimajas Viimsi rahva tahtel Viimsi Valla asutamiskoosolek. 9. mail 1919. a pöördus Harju Maakonna Valitsus Harju Maakonna Nõukogu poole ettepanekuga valla asutamiseks. Maakonna valitsuse 11. mai 1919. a pr.326 otsusega asutati uus iseseisev Viimsi vald, mis eraldatakse Nehatu vallast ja mille moodustasid Viimsi kogukond (Viimsi mõis, Pirita, Miiduranna, Lubja, Pringi, Rummu, Püünsi ja Rohuneeme külad ühes Aegna saarega ) ning Maardu kogukonna Leppneeme ja Rohuneeme külad kokku 1258 elanikuga.

7. jaanuar 1923. aastal liideti Pirita küla Tallinna linnaga (211 ha ja 170 elanikuga). 1939. aastal liideti Viimsi vald Eesti Vabariigi valdade reformi käigus Iru vallaga.Hilisem, nõukogudeaegne Viimsi külanõukogu sai omavalitsusliku valla staatuse 1990. a. 20. detsember 1990. aastal sai Viimsi külanõukogu esimesena Harjumaal taas valla õigused ja staatuse. Seda päeva loetakse Viimsi valla taasasutamise aastapäevaks. 

11. 05. 1919 tuleb lugeda Viimsi valla asutamise aastapäevaks 

 

Valla juhid alates taasasutamisest

Vallavolikogu esimehed

Taavi Kotka 31.10.2017 -
Mari-Ann Kelam 20.06.2017 - 15.10.2017
Toomas Tõniste 18.02.2016 - 12.06.2017
Mailis Alt 27.05.2015 - 17.02.2016
Priit Robas 02.09.2014 - 26.05.2015
Jan Trei 01.07.2014 - 01.09.2014
Priit Robas 29.01.2013 - 31.10.2013
Ain Pinnonen 05.11.2013 - 30.06.2014
Aarne Jõgimaa 18.11.2005 - 28.01.2013
Madis Saretok 02.11.1999 - 13.11.2005
Kalev Villem 08.12.1998 - 01.11.1999
Aado Vahtra 12.11.1996 - 07.12.1998
Hillar Pappel 28.10.1993 - 12.11.1996
Ants-Hembo Lindemann 20.12.1990 - 28.10.1993

Vallavanemad

Laine Randjärv 12.02.2019 - 
Siim Kallas 07.11.2017 -11.02.2019
Rein Loik 17.01.2017 - 06.11.2017
Alvar Ild 27.05.2015 - 16.01.2017
Jan Trei 02.09.2014 - 22.05.2015
Andres Kaarmann 01.07.2014 - 01.09.2014
Jan Trei 13.05.2014 - 25.06.2014
Alvar Ild 12.11.2013 - 12.05.2014
Haldo Oravas 09.09.2008 - 11.11.2013
Urmas Arumäe 29.11.2005 - 18.08.2008
Enn Sau 13.11.2002 - 28.11.2005
Kaido Metsma 30.10.1996 - 12.11.2002
Lembit Aulas 16.08.1995 - 29.10.1996
Ants-Hembo Lindemann 20.12.1990 - 20.06.1995

Vallasekretärid

Helen Rives 16.07.2018 -
Kristi Tomingas 01.09.2012 - 28.06.2018
Kristo Kallas 02.01.2006 - 31.08.2012
Eda Ilves 01.06.1995 - 01.01.2006
Rut Tsiugand 01.03.1992 - 31.05.1995
Sirje Saks 20.12.1990 - 29.02.1992