Hajaasustuse programm

Viimsi vallavalitsuse 22.06.2022 istungil otsustati rahuldada alljärgnevad taotlused 2022. a hajaasustuse programmist toetuse saamiseks, kinnitati eraldatava toetuse summad ning otsustati sõlmida toetuslepingud alljärgnevate taotlejatega:

 

Toetuse saaja Projekti nimetus Toetuse suurus (eurodes)
Andres Anupõld Elektrigeneraatori paigaldamine Naissaarel 6 500,00
Hannamarie Tammet Autonoomse (päikeseenergiat kasutava) elektrisüsteemi rajamine ja energiasalvestusseadmete paigaldamine Naissaarel 6 500,00
Ott Kokk ja Heino Kokk* Biopuhasti ja immutusväljaku rajamine Lubja külas, Viimsi vallas 5 491,32

* Taotlus rahuldati tingimuslikult. Taotluse tingimusliku rahuldamise korral ei sõlmita toetuslepingut enne, kui otsuses toodud tingimused on täidetud.

Andmed on avaldatud riigihalduse ministri 22.02.2018 määruse nr 14 „Hajaasustuse programm“ § 17 lõike 1 punkti 5 alusel.

Aruandlus:
Toetuse kasutamise aruanne tuleb esitada kohalikku omavalitsusse hiljemalt ühe kuu jooksul pärast projekti lõppkuupäeva koos järgmiste dokumentidega:
•    kulu- ja maksedokumentide koopiad;
•    veesüsteemide valdkonna projekti puhul pärast projekti lõppemist tehtud vee analüüs;
•    toetuse kasutamise aruande vorm (58 KB, XLS) link e-kirja manuses vormile.

Programmi üldise koordineerimise eest vastutab Rahandusministeerium. Programmi elluviimist korraldab Riigi Tugiteenuste Keskus.
Viimsi valla poolt tegeleb küsimustega ehitus- ja kommunaalosakond, e-post: kommunaal@viimsivv.ee.

Hajaasustuse programmi aruandlusvormi leiab siit.

 

Maarja Kudrjatseva
ehitus- ja kommunaalosakonna vanemspetsialist
602 8818
maarja.kudrjavtseva@viimsivv.ee

Viimsi Vallavalitsuse 09.06.2021 korraldusega nr 267 otsustati rahuldada alljärgnev taotlus 2021. a hajaasustuse programmist toetuse saamiseks, kinnitati eraldatava toetuse summa ning otsustati sõlmida toetusleping alljärgneva taotlejaga

Toetuse saaja

 

Projekti nimetus

Toetuse suurus (eurodes)

Rando Soome

Olmi talu majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine ja heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine

6 500,00

Andmed on avaldatud riigihalduse ministri 22.02.2018 määruse nr 14Hajaasustuse programm“ § 17 lõike 1 punkti 5 alusel.

Aruandlus:
Toetuse kasutamise aruanne tuleb esitada kohalikku omavalitsusse hiljemalt ühe kuu jooksul pärast projekti lõppkuupäeva ühe kuu jooksul koos järgmiste dokumentidega:

  • kulu- ja maksedokumentide koopiad,
  • veesüsteemide valdkonna projekti puhul pärast projekti lõppemist tehtud vee analüüs.
  • HAP Toetuse kasutamise aruanne