Hajaasustuse programm 2022

Viimsi Vallavalitsuse 22.06.2022 istungil otsustati rahuldada alljärgnevad taotlused 2022. a hajaasustuse programmist toetuse saamiseks, kinnitati eraldatava toetuse summad ning otsustati sõlmida toetuslepingud alljärgnevate taotlejatega:

 

Toetuse saaja Projekti nimetus Toetuse suurus (eurodes)
Andres Anupõld Elektrigeneraatori paigaldamine Naissaarel 6 500,00
Hannamarie Tammet Autonoomse (päikeseenergiat kasutava) elektrisüsteemi rajamine ja energiasalvestusseadmete paigaldamine Naissaarel 6 500,00
Ott Kokk ja Heino Kokk* Biopuhasti ja immutusväljaku rajamine Lubja külas, Viimsi vallas 5 491,32

* Taotlus rahuldati tingimuslikult. Taotluse tingimusliku rahuldamise korral ei sõlmita toetuslepingut enne, kui otsuses toodud tingimused on täidetud.

Andmed on avaldatud riigihalduse ministri 22.02.2018 määruse nr 14 „Hajaasustuse programm“ § 17 lõike 1 punkti 5 alusel.

Aruandlus:
Toetuse kasutamise aruanne tuleb esitada kohalikku omavalitsusse hiljemalt ühe kuu jooksul pärast projekti lõppkuupäeva koos järgmiste dokumentidega:
•    kulu- ja maksedokumentide koopiad;
•    veesüsteemide valdkonna projekti puhul pärast projekti lõppemist tehtud vee analüüs;
•    toetuse kasutamise aruande vorm (58 KB, XLS) link e-kirja manuses vormile.

Programmi üldise koordineerimise eest vastutab Rahandusministeerium. Programmi elluviimist korraldab Riigi Tugiteenuste Keskus.
Viimsi valla poolt tegeleb küsimustega ehitus- ja kommunaalosakond, e-post: kommunaal@viimsivv.ee.

Hajaasustuse programmi aruandlusvormi leiab siit.

MAARJA KUDRJAVTSEVA
ehitus- ja kommunaalosakonna vanemspetsialist