CREVEX 2023

crevexCREVEX 2023 on kompleksõppus, mis toimub 22. märtsist kuni 30. novembrini 2023. Põhiõppus viiakse läbi 28. - 29. 09. 2023 Muuga sadama piirkonnas (või Harjumaal). Tegemist on iga nelja aasta tagant korraldatava suurõppusega, millega harjutatakse ja kontrollitakse üleriigilise hädaolukorra lahendamise võimet ja asutuste toimepidevust.

CREVEX 2023 testib

  • ulatusliku evakuatsiooni läbiviimise võimet ja samaaegselt selle põhjustanud sündmuse lahendamise juhtimist;
  • asutuste toimepidavust;
  • koolide, hoolekandeasutuste, kohalike omavalitsusüksuste iseseisva toimimist komplekssündmuse mõjualas;
  • riigi majanduse toimimist oluliste kaubateede sulgumisel;
  • valitsuse ja üldsuse teadlikkuse tõstmist mastaapse komplekssündmuse mõjust, riigi käsutuses olevatest võimetest ning kriisilahendamise meetmetest.

 

CREVEX 2023 viiakse läbi nii väliõppusena kui ka erinevatest osaõppustest koosnevate laua- ja staabiõppuste seeriana.

crevex

Viimsi vallas 

  • toimus 26. mail staabiõppus Cobalt Blue. Õppusega testiti, kuidas Viimsi vald saab hakkama CREVEX23 raames läbi mängitava õppuse raames ulatusliku evakuatsiooni korraldamise planeerimisega (Randvere kool), kriisikommunikatsiooniga avalikkusele ning õpilaste vanematele.
  • toimus 11. septembril väliõppus, mille käigus toimus reaalne Randvere kooli evakueerimine ja teenuste osutamise ümerkorraldamine ajutisele pinnale.
  • toimus 28.-29. septembril põhiõppus, mille tegevuspaigaks oli Muuga sadama piirkond

 

Lisainfo:

 

KONTAKT

Karin Mägi
järelevalveosakonna juhataja 
602 8858
karin.magi@viimsivv.ee