Elamu tehnosüsteemid

TEHNOSÜSTEEMIDE MUUTMISEKS LOETAKSE NÄITEKS

  • tehnosüsteemi korterisse toomist/rajamist
  • kanalisatsioonipüstaku asukoha muutmist
  • tehnosüsteemidega ühiskasutuses olevast keldrist, trepikojast vms läbiminekut
  • ahju, katla või  kamina ehitamist/lammutamist
  • õhksoojuspumba paigaldamist
  • maasoojuspumba paigaldamist (horisontaalne maakollektor)
  • päikesepaneelide ja -kollektorite paigaldamist hoonele
  • keskküttesüsteemi muutmist kahetorusüsteemseks
  • tehnosüsteemi täielikku likvideerimist jms.

Elamu tehnosüsteemide muutmise puhul on tegemist elamu ümberehitamisega, milleks ehitusseadustiku Lisa 1 järgi on vajalik esitada kohalikule omavalitusele ehitusteatis ja -projekt.

Õhksoojuspumba paigaldamise projekti puhul on kindlasti vaja esitada joonis (plaan, vaade), kuhu soojuspumba välisagregaat paigaldatakse.

Maasoojuspumba (horisontaalne maakollektor) paigaldamise projekti on vajalik lisada asendiplaan, kus on näidatud kollektori ala. Maaküttekontuuri paigaldamisel lähemale kui 2m naaberkinnistu piirist on vajalik naaberkinnistu omaniku nõusolek.

Kui ehitusseadustiku mõistes ei ole teavitus- ja loakohustuslike ehitustööde tegemine vajalik (nt ei muutu tehnosüsteemide korterisse sissetulekute asukohad, ei muudeta kandvaid seinu, olemasolevat torustikku pikendatakse vaid korterisiseselt või asendatakse olemasolevad küttekolded samaväärsete küttekolletega, nt ahi samaväärse kaminaga jms), pole ka lubade taotlemine kohalikult omavalitsuselt vajalik.

Mitteelamute puhul on tehnosüsteemide lisamiseks või muutmiseks vajalik taotleda ehitusluba.