Lasteaiatasu soodustus

SOODUSTUSE SUURUS

Kui perest käib lasteaias või eralastehoius kaks või enam last on teise ja järgnevate laste lasteaiatasu suurus 50% kohatasust (29 eurot).

TINGIMUSED SOODUSTUSE SAAMISEKS

  • Soodustuse saamise tingimuseks on perest vähemalt kahe lapse üheaegne käimine kas munitsipaallasteaedades (MLA Viimsi Lasteaiad ja Püünsi Kooli lasteaed) või mõnes Viimsi Vallavalitsusega hankelepingu või valla toetuslepingu sõlminud eralasteaias või lapsehoius.
  • Laste ja mõlema lapsevanema, üksikvanema, lepingulise hooldaja või eestkostja elukoht on rahvastikuregistri andmetel Viimsi vald, neist vähemalt ühe vanema elukoht on Viimsi vallas soodustuse taotlemise aasta 1. jaanuari seisuga.

KUIDAS SOODUSTUS SAADA

Soodustuse saamiseks peab täitma ühekordse taotluse ARNO süsteemis.

LASTEAIATASU SOODUSTUSE TAOTLUS 

SOODUSTUSE KEHTIVUS

  • Kui taotlus on laekunud ARNO süsteemi enne 15. kuupäeva hakkab soodustus kehtima jooksvast kuust.
  • Kui taotlus laekub pärast 15. kuupäeva hakkab soodustus kehtima järgnevast kalendrikuust.
  • Kui soodustust saav laps käib eralasteaias või eralastehoius rakendub kohatasu soodustus selles eralasteasutuses (asutus esitab 50% soodsama kohatasuga arve).

LISAINFO

Kaie Palumets 
Alushariduse vanemspetsialist 
E-post:  kaie.palumets@viimsivv.ee
Telefon602 8844