Vallavalitsuse 08.07.2020 istungi päevakord

06. juuli 2020
istung
 1. Vallavalitsuse korraldus: Lihthanke „Viimsi valla tänavavalgustuse renoveerimise kolmas etapp - LED III renoveerimisprojekti koostamine“ korraldamine. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 2. Vallavalitsuse korraldus: Lihthanke „Haabneeme alevikus CleanStormWater projekti geodeetiliste tööde teostamine“ korraldamine. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 3. Vallavalitsuse korraldus: Riigihankes nr 222193 „Viimsi valla LED-valgustamine. Tänavavalgustuse ehituse omanikujärelevalve teenus“ esitatud pakkumuste vastavaks tunnistamine, hindamine, pakkumuse edukaks tunnistamine, pakkuja kvalifitseerimine, ning hankelepingu sõlmimine. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 4. Vallavalitsuse korraldus: Volituste andmine Viimsi Haldus OÜ-le. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 5. Vallavalitsuse korraldus: Isikliku kasutusõigus seadmine Tallinna Vesi AS kasuks Muuga tee L4 kinnistule. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 6. Vallavalitsuse korraldus: Maa riigi omandisse jätmine. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 7. Vallavalitsuse korraldus: Väikeheinamaa külas // Lillänginis katastriüksuse Ranna-Heinamaa jagamine detailplaneeringu alusel. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 8. Vallavalitsuse korraldus: Äigrumäe külas katastriüksuse Sõstra jagamine detailplaneeringu alusel. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 9. Vallavalitsuse korraldus: Rahalise preemia määramine munitsipaalpõhikooli ja -huvikooli kiitusega lõpetajatele. Ettekandja: Marju Aolaid, abivallavanem
 10. Vallavalitsuse korraldus: Viimsi valla reservfondist raha eraldamine Randvere kooli 2 rõdu ümberehitamiseks väikeklassideks. Ettekandja: Marju Aolaid, abivallavanem
 11. Vallavalitsuse korraldus: Vallavara võõrandamine OÜ-le Viimsi Haldus. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 12. Vallavalitsuse korraldus: Raha eraldamine SA Rannarahva Muuseumile Rannarahva Festivali 2020 korraldamise kulude katmiseks. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 13. Vallavalitsuse korraldus: Eluruumi üürilepingu pikendamine. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem