Eskiisi menetlused

Viimsi vallavalitsusele on esitatud Randvere tee 6 kaubanduskeskuse laiendamiseks eskiislahendus, millega on võimalik tutvuda valla koduleheküljel ja avaldada oma arvamust avalikul arutelul.

Eskiis on koostatud arhitektuuribüroo Arhitekt Tarbe OÜ poolt, arhitektideks Johann-Aksel Tarbe ja Tõnu Rebane. Avalik arutelu toimub kuupäeval 23.01.2024 kell 17 Viimsi vallavalitsuses aadressil Nelgi tee 1. 

Kaubanduskeskus

Kaubanduskeskus