Vallavalitsuse 20. septembri istungi päevakord

18. sept 2023
istung

1. Vallavalitsuse korraldus: Soodustuste andmine MTÜ-le Randvere Tantsupere
Ettekandja: Marju Aolaid, abivallavanem

2. Vallavalitsuse korraldus: Volituste andmine lepingu sõlmimiseks (MTÜ SPIN)
Ettekandja: Katrin Markii, abivallavanem

3. Vallavalitsuse korraldus: Riigihanke korraldamine Randvere tee rekonstrueerimisprojekti koostamiseks lõigus Ravi tee kuni Heki tee
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem

4. Vallavalitsuse korraldus: Laiakülas, kinnistu Vanavahtra detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule esitamine
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem