Vallavalitsuse 4. juuni 2021 istungi päevakorra projekt

03. juuni 2021
Istung

1.    Vallavalitsuse korraldus: Viimsi Vallavalitsuse 31.05.2021 korralduse nr 242 „Viimsi Kunstikooli direktori vaba ametikoha täitmiseks konkursikomisjoni moodustamine “ muutmine
Ettekandja: Marju Aolaid, abivallavanem