Vallavalitsuse 6. detsembri istungi päevakord

5. dets 2023
foto

1. Volikogu määrus: Kelvingi maastikukaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri
Ettekandja: Illar Lemetti, vallavanem

2. Volikogu määrus: Viimsi keskosa maastikukaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri 
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem

3. Vallavolikogu määrus: Viimsi Vallavolikogu 18. juuni 2019 määruse nr 10 „Viimsi valla põhimäärus“ muutmine
Ettekandja: Merit Renlund, õigusosakonna juhataja vallasekretäri ülesannetes

4. Volikogu määrus: Viimsi valla kaasava eelarve menetlemise kord
Ettekandja: Merit Renlund, õigusosakonna juhataja vallasekretäri ülesannetes

5. Vallavalitsuse korraldus: Viimsi valla kaasava eelarve hääletustulemuste kinnitamine
Ettekandja: Evelin Vahenõmm, rahandusosakonna juhataja

6. Vallavalitsuse korraldus: Metsakasti külas asuva Puuhaldja tee L2 transpordimaa omandamine
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem

7. Vallavalitsuse korraldus: Isiklike kasutusõiguste seadmine Viimsi valla kasuks Loigu-25 arendusala I etapi kinnistutele
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem

8. Vallavalitsuse korraldus: Viimsi Vallavalitsuse 15. novembri 2023 korralduse nr 348 „Leppneeme külas kinnisasjade Lehelinnu tee 2, Lehelinnu tee 4, Lehelinnu tee 6 ja Leppsilla tee 9 piiride muutmine“ muutmine
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem

9. Vallavalitsuse korraldus: Raha eraldamine reservfondist kinnisasja sundvõõrandamise eest tasumiseks (Linnase tee L2, Pärnamäe)
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem

10. Vallavalitsuse korraldus: Viimsi valla 2023. aasta eelarve tegevusala sisene artiklite jaotuse muutmine
Ettekandja: Evelin Vahenõmm, rahandusosakonna juhataja

11. Vallavalitsuse korraldus: Viimsi valla eelisarendatavate spordialade koefitsiendi määramine
Ettekandja: Nikolai Bentsler, abivallavanem

12. Vallavalitsuse korraldus: Viimsi valla munitsipaalkoolide, huvikoolide ja lasteaedade õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine 2024. aastaks
Ettekandja: Katrin Markii, abivallavanem